Koroška gospodarska zbornica

Vloga  • Zastopanje interesov članov na občinskem, regionalnem in državnem nivoju in sodelovanje pri vseh pomembnih odločitvah, ki se nanašajo na regionalni razvoj in splošno gospodarsko situacijo v okviru sistema GZS in izven
  • Zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega informiranja in izobraževanja
  • Spodbujanje razvoja podjetništva
  • Tesnejše povezovanje med podjetji iz regije, v okviru projekta »Dobro jutro sosed«
  • Promocija podjetij doma in v tujini
  • Pomoč pri prijavi na razpise
  • Redno spremljanje gospodarskega položaja v regiji, še posebej v gospodarsko manj razvitih občinah in priprava in posredovanje temeljnih gospodarskih informacij