Koroška gospodarska zbornica

Podelili smo priznanja najboljšim koroškim inovacijam 2009


 Podelitev priznanj za inovacije 2009

Razpis GZS Območne zbornice Koroška za leto 2009 je že 7. po vrsti, doslej smo podelili 149 regijskih priznanj in diplom, pri inovacijah je sodelovalo skoraj 500 inovatorjev.

Na podelitvi, ki je bila 28. maja 2010 v Metalu Ravne, smo podelili priznanja 30 inovacijam za leto 2009. Krog koroških inovatorjev pa se intenzivno širi, med 19 prijavitelji je kar 10 novih, torejveč kot polovica inovatorjev sodeluje prvič.

Veliko zaslug za tak uspeh, poleg inovatorjev samih, seveda, ima nedvomno izjemno aktivna KOMISIJA ZA INOVACIJE pod vodstvom Matjaža Aberška, ki spodbuja inovatorje, da svoje dosežke predstavijo širši javnosti in ne samo v podjetju, kjer so zaposleni.

Priznamo, da smo z uspehom več kot zadovoljni, saj je inovativnost za koroško gospodarstvo ključen dejavnik konkurenčnosti. Po številu prijavljenih inovacijskih predlogih se regija zadnja leta uvršča v sam slovenski vrh.

Moto naše vsakoletne podelitve je ZNANJE JE DOBILO IME IN PRIIMEK. Ocenjevalna komisija je inovacije za leto2009 nagradila z 7 zlatimi, 11 srebrnimi in 8 bronastimi priznanji ter 4 diplomami.

V nacionalno ocenjevanje smo prijavili pet najvišje ocenjenih »zlatih« inovacij iz naslednjih podjetij:

 1. Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem,
 2. Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec,
 3. Noži Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem,
 4. Lesna TIP Otiški vrh d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu in
 5. Prevent Lamitex d.o.o. Slovenj Gradec.

DIPLOME

Podelili smo štiri diplome:

 • Diplomo je prejel inovator Marko LOGAR, samostojni podjetnik iz Slovenj Gradca za inovacijo Uvedba call centra. Izdelali so 4 klicna mesta, iz katerih zaposleni iščejo potencialne stranke, s tem so pocenili stroške agentov, ki obiščejo le stranke, ki so obisk predhodno potrdile.
 • Diplomi za dve inovaciji so prejeli inovatorji dr. Primož POGOREVC, Tadej TASIČ in mag. Tomaž BRAJLIH iz podjetja PE PLINeks d.o.o. iz Mislinje in sicer za inovacijo Tipka za preklop ter inovacijo Pokrovček mesta polnjenja. Obe sta povezani z vozili na avtoplin. Pri prvi se pri vozilih na plinski pogon tipka za preklop vgradi v armaturno ploščo tako, da ni opaziti razlike med tovarniško in naknadno vgradnjo. Tudi druga ima estetski vidik. Pri večini vozil se mesto polnjenja avtoplina namesti na odbijač, ki je navadno v barvi vozila, pokrovčki pa so črne barve, kar je bilo za uporabnike precej moteče, inovacija omogoča izdelavo le teh v barvi vozila.
 • Diplomo sta prejela inovatorja Marjan PLANINŠEC in Vinko LAMPRET iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo Predelava pogona na stroju HOMAG. Inovatorja sta na pogon stroja dodatno namestila dva verižnika, zaradi te predelave ni potrebno več nabavljati originalnega, sorazmerno dragega rezervnega dela, sploh se je predelava izkazala za zelo uspešno.

BRONASTA PRIZNANJA

Podelili smo osem bronastih priznanj:

 • Bronasto priznanje je prejela inovatorka Tatjana IVANOVIČ iz podjetja Grammer Automotive Slovenija d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Optimiranje montažne linije po Lean. Nova linija služi kot pilotna linija za vse ostale v podjetju, oblikovana je tako, da ima vsako delovno mesto regale za vse materiale, ki se uporabljajo in so vedno dostopni na delovnem mestu.
 • Bronasto priznanje je dobil inovator Marjan PLANINŠEC iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo Vgraditev M-koderja v stroj za oplaščanje letev. Na stroju za oplaščanje letev so imeli velike težave pri kontroliranju pomika. Danes je težava v celoti rešena, saj je inovator ta segment proizvodnje spremenil in dopolnil tako, daomogoča lažje in bolj varno delo.
 • Bronasto so dobili inovatorji dr. Primož POGOREVC, Tadej TASIČ in Aleš KREBL iz podjetja PE PLINeks d.o.o. iz Mislinje za inovacijo Vbrizgalne šobe avtoplina. Zaradi težav pri delovanju motorjev s turbo polnilniki na avtoplin so preizkusili več vrst vbrizgalnih šob, za najbolj primerno se je izkazala šoba, ki vbrizgava v smeri toka zraka v motor.
 • Bronasto priznanje je prejel inovator Aljoša OZIMIC iz podjetja Revolver d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Urejevalnik spletnega mesta LightCMS. Kljub visoki konkurenci na tem segmentu gospodarstva so našli nišo, ki se je dala še izboljšati. Nov urejevalnik omogoča uporabnikom popolno kontrolo nad svojim spletnim mestom, zato pričakujejo bistveno povečano prodajo.
 • Prav tako bronasto priznanje je dobil inovator Marjan PLANINŠEC iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo Izdelava sistema za pritrjevanje letev. Gre za izboljšavo sistema pritrjevanja letev na podboje s skritimi nasadili. Inovacija pozitivno vpliva na kvaliteto in količino izdelave, dejansko sedaj nimajo reklamacij na pritrjevanje letev.
 • Bronasto priznanje so prejeli inovatorji Milan VEČKO, Andrej KUPČIČ in Fredi RAVNJAK iz podjetja Fonaterm d.o.o. za inovacijo Izboljšava krmiljenja dozatorja aditivov. Izboljšava krmiljenja prvenstveno pomeni manjšo porabo aditivov in s tem nižjo ceno. Krmiljenje je izvedeno preko dozirnega traka, pred tem pa je bilo neodvisno od dozatorja.
 • Bronasto priznanje je prejel inovator Matjaž VITKO iz podjetja Avto Vitko, Matjaž Vitko s.p. iz Slovenj Gradca za inovacijo Skladiščenje vodnih lakov sistema PPS lončkov blagovne znamke 3M. Vsi ličarji imajo težave z iskanjem pripravljenih mešanic vodnih barv, ki se shranjujejo v posebnih nepredušno zaprtih PVC posodah. Različnih mešanic je ogromno in jih je težko najti. Inovacija pomeni rešitev tega problema s posebno polico, ki je nameščena vertikalno in ima štrleče zatiče, na katere položijo posamezno barvo.
 • Zadnje bronasto priznanje je dobil inovator Sandi MARKON iz podjetja Stroka Produkt d.o.o. iz Radelj ob Dravi za inovacijo Radio monitoring. Inovacija predstavlja pri nas edinstven in nov inteligentni sistem za prepoznavanje zvočnega zapisa, ki ga oddajajo radijske postaje, televizijske postaje ali internetne strani. Pričakovani gospodarski rezultati inovacije so izjemni, dodana vrednost na zaposlenega se bo povečala za 10x.

SREBRNA PRIZNANJA

So prejeli inovatorji iz devetih podjetijin sicer:

 • Inovator Miran ROTOVNIK iz podjetja Prevent Moduli d.o.o. iz Slovenj Gradca je dobil srebrno priznanje za inovacijo Univerzalno vodilo za izsekovanje. V podjetju se ukvarjajo s sekanjem plastičnih profilov, ki se všijejo v avtomobilske sedežne prevleke. Zaradi široke palete profilov so uporabljali ločena orodja za vsak tip. Bistvo inovacije je v univerzalnosti vodila, ki ga lahko uporabljajo za vse tipe in oblike profilov z flisom.
 • Iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. je prejel srebrno priznanje inovator Marjan MEH za inovacijo Predelava pogona SQ na liniji oplemenitenja. Ker je pogosto prihajalo do loma pogonske osovine in s tem do poškodbe na reduktorju, je inovator predelal pogon in uvedel nov sistem delovanja, ki sedaj omogoča polno hitrost linije in nemoteno delovanje.
 • Srebrno priznanje sta prejela inovatorja Blaž WOLF in Drago BILIĆ iz podjetja Johnson Controls – NTU d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Implementacija PVCzaščitne folije za izdelke Daimler. Na videz enostavna rešitev pomeni za podjetje več kot 100.000 € prihranka na letni ravni. Pri procesu penjenja izdelkov Daimler uporabljajo ločilno sredstvo na osnovi voska, ki povzroča trdovratne madeže. Po novem s PVC folijo zaščitijo izdelek med izdelavo, madežev več ni.
 • Prav tako sta prejeli srebrno priznanje inovatorki Malčka ŠULER in Berta ABERŠEK iz podjetja Ekotrade d.o.o. iz Šentjanža pri Dravogradu za inovacijo Znižanjestroškov reklamacij in povečanje zadovoljstva kupcev. Pred uvedbo te inovacije so sedežne garniture dostavljali v skladišča trgovin, kjer je zaradi nestrokovnega ravnanja pogosto prišlo do poškodb na blagu, sedaj pa so uvedli dostavo do končnih kupcev in s tem praktično izničili reklamacije.
 • Srebrno priznanje je dobil inovator Matej KAC iz podjetja RFID d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo RFID portalna vrata. Portalna vrata so dejansko varovalna naprava za nadzor izposoje knjižničnega gradiva. Izhod iz knjižnice je možen izključno z prehodom RFID varovalnih vrat. Inovacija je razbremenila kader v knjižnici, kraja knjižničnega gradiva je onemogočena.
 • Inovatorji Dimitrij PIRNAT, Jože HOVNIK in Daniel BREZNIK iz podjetja Prevent Lamitex d.o.o. iz Slovenj Gradca so dobili srebrno priznanje za inovacijo Sistem za odmik in tefloniziranje valja. V podjetju s termičnim postopkom plemenitijo tekstilije. Ob vsakokratni zaustavitvi kaširnega stroja imajo obvezen tehnološki izmet. Z novim sistemom so prepolovili izmet,  zmanjšali odpad in povečali izrabo materialov.
 • Inovator Milan VEČKO iz podjetja Fonaterm d.o.o. iz Slovenj Gradca je dobil srebrno priznanje za inovacijo Izdelava prijaznejših izdelkov za kupca. Zaradi subjektivnosti kupcev so njihove materiale odišavili, s tem so hkrati dosegli, da se aditivi elektrostatično nabijejo ter še bolj povežejo z bazo. Izvirnost je v tudi v tem, da so uporabili materiale, ki so na voljo na domačem trgu.
 • Inovatorji Matevž KRAHULEC, Matej KAC in Marijan KRAHULEC iz podjetja Selekt Pro d.o.o. iz Slovenj Gradca so prejeli srebrno priznanje za inovacijo Centralni nadzor temperatur – CNT. Inovacija se uporablja v prostorih in napravah v lekarnah in transfuzijskih oddelkih, ki so podvrženi zagotavljanju določenih standardov. Inventivnost je vpovezovanju različnih temperaturnih kontrolorjev, različnih proizvajalcev.
 • Bronasto priznanje so prejeli inovatorji Marjan MEH, Simon GERDEJ in Aleksander SEKUTI iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo Odstranjevanje kovinskih delcev iz iverja. Iverje mora biti pred predelavo v iverne plošče brez kovinskih delcev. Inovatorji so zato transporter iverja predelali tako, da so nanj namestili detektor kovin in magnet, kar omogoča popolno izločitev materialov s kovinskimi delci.
 • Srebrno priznanje je dobil inovator Zdravko DORNIK iz podjetja Prevent d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Naprava za vstavljanje pen in grelcev v sedežno prevleko Mercedes. Pred uvedbo inovacije so pene in grelce v prevleko za Mercedes E vstavljali ročno. Z napravo so zmanjšali čas vstavljanja, povečalo se je zadovoljstvo zaposlenih, saj jim je naprava bistveno olajšala delo.
 • Zadnje srebrno priznanje pa so prejeli inovatorji Andrej LAH, Nejc GORENŠEK in Irena CVETKO iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo Metoda določanja obstojnosti emulzije. Bistvo inovacije je, da so v laboratoriju simulirali proizvodne pogoje in razvili metodo za določitev primernosti emulzije pred vstopom v samo proizvodnjo. Sedaj dejansko na majhnem vzorčku določijo primernost emulzije, izdelavni stroški so se zato občutno znižali.

ZLATA PRIZNANJA

Finalno dejanje dogodka je podelitev zlatih priznanj. Gre za izjemne inovacije, pet od sedmih je vključeno v tekmo za najboljšo slovensko inovacijo.

 • Prvo zlato priznanje je prejel inovator Milan VEČKO iz podjetja Fonaterm d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Izdelava pakirne linije za male enote. Potrebe trga in pogoj največjega kupca so narekovale izdelavo nove pakirne linije za male enote. Zanimivo je, da so za izdelavo uporabili strojno opremo praktično iz odpada, jo ustrezno predelali in dogradili, z novo polnilno linijo so uspeli pridobiti znatno večji tržni delež.
 • Zlato priznanje so prejeli inovatorji Andrej LAH, Boris PAJENK in Aleksander SEKUTI iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo Avtomatsko prilagajanje ploščinske teže.I novacija rešuje enega od ključnih problemov v proizvodnji ivernih plošč, to je nihanje teže materiala, zato so inovatorji prepričani, da bodo imeli proizvajalci opreme interes za uporabo te rešitve v svoji ponudbi. Inovacija ima zelo pozitiven vpliv na okolje in zagotavlja nižjo porabo energije in reprodukcijskih materialov.
 • Iz podjetja Prevent Lamitex d.o.o. iz Slovenj Gradca so prejeli zlato priznanje inovatorji Tomaž LINASI, Bojan GRADIŠNIK, Bojan LUPUH, Mitja SUŠEC, Damjan SIDAR, Daniel BREZNIK in Bernard TOMAŽ za inovacijo Optimizacija pregledovanja napak na blagu. Inovacija je nadaljevanje procesa zaznavanja in označevanja napak med proizvodnim procesom, s katerim se želijo približati strategiji nič napak. Z uvedbo naprave so izboljšali delovne pogoje, zmanjšali obremenjenost vida pregledovalca ter hkrati povečali učinkovitost procesa pregledovanja.
 • Zlato priznanje prejmejo inovatorji Vili KORB, Ingrid KORB in Kristijan KORB iz podjetja Wikins d.o.o. iz Mislinje za inovacijo Poenostavitev delovnega procesa za izdelavo sklopa MGOP1. Inovacija pomeni vpeljavo varilnega robota, ki opravi vse funkcije varjenja po varilnem planu. Z robotom so nadomestili tri varilce, robot lahko deluje 24 ur na dan, prihranek na letni ravni presega 60.000 EUR.
 • Vilijem PEČNIK in Egidij HUDRAP iz podjetja Noži Ravne d.o.o. iz Raven na Koroškem sta dobila zlato priznanje za inovacijo Industrijski noži nove generacije DURALIFE V+. Novi noži združujejo prednosti obeh obstoječih nožev - konvencionalnih in nožev iz karbidnih trdin. Industrijski noži DURALIFE V + so namenjeni uporabi v industriji recikliranja in pridobivanja sekundarnih surovin, imajo bistveno daljšo življenjsko dobo, boljšo žilavost in bodo podjetju utrdili položaj enega izmed vodilnih na trgu industrijskih nožev.
 • Predzadnje zlato priznanje sta dobila inovatorja Bojan BRICMAN in Rok SPANŽEL iz podjetja Nieros Metal d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Pralnica kabinska CL-K800 DS. Specialna industrijska kabinska pralnica za pranje evro zabojev in pokrovov je namenjena za uporabo v živilsko predelovalni industriji. Zaradi dobrih učinkov pranja in izkoristka energentov, bodo izvedene spremembe uporabili tudi pri ostalih tipih industrijskih kabinskih pralnic. Pralnica je v celoti narejena iz materialov, ki jih je možno reciklirati, zato pozitivno vpliva na okolje.
 • Najvišje ocenjena inovacija na razpisu za leto 2009 je bila inovacija gostitelja. Zlato priznanje so dobili inovatorji Metala Ravne: Miran KADIŠ, Marko AŽMAN, Andrej VREČIČ, Gregor HERKOVIČ, Savo BURJA in mag. Marko ŠULER za inovacijo Odkovki iz 42 tonskega ingota. Inovacija zajema celoten proizvodni proces, od priprave vložka do toplotno obdelanega odkovka. V celoti je plod lastnih izkušenj in specifičnih metalurških znanj, zato so jo zaščitili kot poslovno skrivnost. Z bistvenim povečanjem velikosti ingota iz 24 na 42 ton so dejansko hitro dogovorili na potrebe trga, doseženi gospodarski rezultati inovacije so izjemni, saj presegajo1 mio EUR.

Foto utrinki s podelitve priznanj 

Predstavitev inovacij