Koroška gospodarska zbornica

Dan inovativnosti 2016: Nagrajene najboljše inovacije v Sloveniji


 Koroški inovatorji na nacionalni podelitvi, Brdo pri Kranju, 21.9.2016


V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije danes že 14. podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. 14 zlatih, 21 srebrnih in 5 bronastih priznanj je rezultat nacionalnega finala, v katerem je na regionalni ravni sodelovalo 182 inovacij in 768 inovatorjev.

 

Priznanje GZS za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji. V zadnjih 14 letih (vključno z letošnjimi) smo v celotni Sloveniji nagradili prek 7.700 inovatorjev in prek 2.400 inovacij ter na nacionalni ravni podelili 112 zlatih priznanj. Sicer se je letos za zlata, srebrna in bronasta priznanja potegovalo 40 najboljših inovacij iz vse Slovenije. GZS je nagradila tudi najboljšo inovacijo leta po izboru javnosti.

 

Koroške inovacije so dobile tri srebrna priznanja ter eno bronasto priznanje. Koroška ima nedvomno velik inovatorski potencial, ki je pomemben tudi za nadaljnji razvoj regijskega gospodarstva. 


Prejemniki priznanj za inovacije 2016 iz koroške regije

 

Srebrna priznanja

Podjetje

Inovacija

Bijol d.o.o., Vuzenica

Multifunkcijsko zglobno delovno vozilo Bijol Marmot BWS 160

Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o., Slovenj Gradec

Linija za sestavo in kontrolo zglavnikov, komolčnikov in stranic Volvo V54x

SIJ Metal Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem

Kovanje in toplotna obdelava "Izločevalno utrjevalnih nerjavnih jekel" večjih dimenzij

 

 

Bronasta priznanja

Podjetje

Inovacija

Petrol energetika d.o.o. in Metal Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem

Koristna izraba odvečne toplote jeklarske industrije za namene daljinskega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode na Ravnah na Koroškem

 

 

Ponosni smo na koroške inovatorje, vsem iskrene čestitke!

 

 

 

V priponki katalog inovacij - vsi dobitniki priznanj.

Podeljena priznanja najboljšim koroškim inovacijam 2016!

 

ZNANJE JE DOBILO IME IN PRIIMEK!

 

 

 

 Podeljena priznanja najboljšim koroškim inovacijam 2016

>>>


 

 

Inovacije so izrednega pomena za razvoj gospodarstva, saj omogočajo podjetju hitro prilagajanje spremembam in ponujajo možnosti za izboljšanje konkurenčnega položaja. Inovativno podjetje  lahko dolgoročno ohranja konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki na trgu.

Na GZS OZ KOROŠKA se trudimo in spodbujamo inovativnost, med drugim tudi tako, da že od leta 2003 podeljujemo priznanja in res smo ponosni na naše inovatorje ter izrekamo vse pohvale inovatorjem na Koroškem. Letošnji javni razpis je bil poseben, saj sta ga podprla tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj z agencijo SPIRIT. 

Trinajsto leto zapored na Koroškem nagrajujemo najboljše inovacije. V tem času smo podelili 272 priznanj in nagradili 950 inovatorjev. Vsako leto je med nagrajenci okrog 15% inovatork, želimo si, da bi jih bilo še več, zato nas veseli, da se delež iz leta v leto vendarle povečuje.
Ocenjevalna komisija, ki ji predseduje Matjaž Aberšek, je imela tudi tokrat težko delo, saj je bila raven inovacijskih predlogov izjemno visoka. Na osnovi prejetih prijav na razpis za leto 2016 je komisija ocenila 11 inovacij ter jih nagradila z 2 diplomama, 1 bronastim  priznanjem, 3 srebrnimi in 5 zlatimi priznanji. 

 ZLATA PRIZNANJA


Izdelava večnamenskega CNC krmiljenega stroja za navarjanje, induktivno kaljenje in popuščanje izdelkov

· Podjetje: Noži Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem

· Avtorji: Egidij Hudrap, Sanel Džambič in Tilen Ravlan

Glede na zahteve kupcev po indukcijskem kaljenju so bili pred dvema letoma prisiljeni poiskati način in stroj, na katerem bi lahko kalili različne oblike indukcijsko kaljenih nožev.

50 let star skobelni stroj so generalno predelali. Dodatno so namestili reduktorje za možnost izbire počasnejšega in hitrejšega vzdolžnega pomikanja glavne mize. Celoten stroj so opremili s SIEMENSOVIM krmilnim sistemom, ki so ga programsko uskladili z varilnim aparatom ter indukcijsko napravo. Dodatno so razvili še predgrevno napravo, ki je nameščena na večnamenskem stroju za toplotno obdelavo in navarjanje. S pomočjo električne energije segrevajo in dogrevajo svoje izdelke do temperature 500 oC. Električne grelce so izolirali s posebnimi grafitnimi izolatorji, ki usmerjajo toplotno energijo v obdelovanec in ne v celotno pripravo. Samo s to predgrevalno napravo so zmanjšali izmet za 90% in izboljšali kvaliteto navara za najmanj 50%.

 

Koristna izraba odvečne toplote jeklarske industrije za namene daljinskega ogrevanja pri pripravi sanitarne tople vode na Ravnah na Koroškem

· Podjetje: Petrol Energetika d.o.o. in Metal Ravne d.o.o.

· Avtorji: Miran Fužir, Kristijan Plesnik, Samo Lečnik in Mitja Živič

Odpadna toplota, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči ali EOP v podjetju Metal Ravne, se je doslej preko hladilnih stolpov odvajala v okolje. Ob prenovi hladilnega sistema EOP med letnim remontom poleti 2015 se je v hladilni sistem dodatno instaliral 4,2 MWh toplotni izmenjevalec. S koristno izrabo odpadne toplote EOP bodo do maja 2017 letno pridobili okrog 5.310 MWh toplote. Po maju pa okrog 9.068 MWh. Pomladi 2016 zaključen projekt koristne izrabe odpadne toplote, ki predstavlja prvo fazo izkoriščanja odpadne toplote jeklarske industrije, predstavlja primer odlične prakse v slovenskem kot tudi širšem mednarodnem prostoru.

 

Kovanje in toplotna obdelava »Izločevalno utrjevalnih nerjavnih jekel« večjih dimenzij

· Podjetje: Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem

· Avtorji: Blaž Šuler, Vlado Perovnik, Borut Urnaut, mag. Miran Kadiš, Domen Kosi, mag. Alojz Rozman

V podjetju so v letu 2015 izvedli investicijo v VOD napravo za proizvodnjo jekel z nizkim ogljikom in visoko vsebnostjo kroma. Že pri pripravi investicijskega projekta se je izkazalo, da bo program na tem agregatu povsem nov, tako s stališča jekel kot izdelkov.

Avtorji inovacije so našli ustrezen izdelek iz jekla, ki ga je bilo dokaj enostavno izdelati po VOD postopku, hkrati je dovolj zahtevno za proizvodnjo in konkurenčni so na trgu. Inovacija ima dvojni pomen, saj je na eni strani pomembna za  osvajanje nove jeklarske tehnologije, po drugi strani pa so inovatorji razvili povsem novo tehnologijo kovanja in toplotne obdelave za « izločevalno utrjevalna nerjavna jekla«. S tem postopkom so znižali lastno ceno izdelka, kar je za to vrsto izdelka 15 % stroškov izdelave.

 

Linija za sestavo in kontrolo zglavnikov, komolčnikov in stranic Volvo V54x

· Podjetje: Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o., Slovenj Gradec

· Avtorji: Igor Krenker, Andrej Ledinek, Jure Ravnjak, Marjan Bricman, Ivan Novak, Simona Zavratnik, Aziz Khalaf, Borut Ledinek, Dani Breznik, Janez Ogris

Inovacija predstavlja 3 glavne – vodilne stroje za izdelavo in kontrolo zglavnikov, sredinske konzole in stranske obloge za vozilo Volvo V60/XC60 – delovna oznaka V54x.

Pri izdelavi strojev in opreme so uporabljali standardne elemente avtomatizacije, ki so jih z inovativnim pristopom in lastnim znanjem sestavili ter jih s pomočjo programske opreme združili v delujoče linije. Predvidena proizvodnja obsega preko 700 vozil na dan za obdobje 5-7 let, za namen projekta so že zaposlili nekaj novih sodelavcev, s pridobitvijo projekta pa bodo skupno zaposlili med 40 in 50 novih sodelavcev.

V letošnjem letu se načrtuje okoli 10 mio €  skupnega prihodka. V naslednjih 6 letih pa pričakujejo skupno okoli 120mio € prihodka.

 

Multifunkcijsko zglobno delovno vozilo Bijol Marmot BWS 160

· Podjetje: Bijol d.o.o., Vuzenica

· Avtorji: Andrej Tisnikar, Aleš Avbelj, Klemen Žvikart in Drago Oder

Glavna prednost zgibnika je brezstopenjska vožnja s hidrostatskim pogonom, ki omogoča, da hitrost od nič do 30 kilometrov na uro doseže brez menjave prestav, česar drugi gozdarski zgibniki ne zagotavljajo. Je veliko bolj zmogljiv in varen za delo v gozdu, saj je 60 odstotkov teže razporejene na sprednjih kolesih, 40 odstotkov pa na zadnjih, zato je stabilnejši, varnejši in lahko prevaža več tovora.

Inovacijo predstavlja brezstopenjski hidrostatski pogon, s katerim se vozilo vozi v vseh razmerah, tako v gozdu kot na cesti, brez prestav. Bistvena razlika od ostalih je tudi v tem, da ima vsa konkurenca v Evropi z gozdarskimi zgibniki  hidrostatski pogon v svojih strojih, vendar vedno z dvema prestavama.

 

SREBRNA PRIZNANJA


Avtoplinski sistem

· Podjetje: Plineks d.o.o. Mislinja

· Avtorji: dr. Primož Pogorevc, dr. Tadej Tasič in Aleš Krebl

Krmilna enota se preko OBD poveže s krmilno elektroniko motorja in omogoča samonastavljanje oz. prilagajanje nastavitev glede na kvaliteto in sestavo avtoplina, režim vožnje ter druge dejavnike. Plinski sistem je posledično vedno optimalno nastavljen, saj krmilna enota vseskozi uravnava količino vbrizganega plina, kar pripomore k zmanjšanju porabe energenta. Sistem PLINeks je za leto 2015/2016 dobil nagrado »Best Buy Award Slovenia«.

 

Avtomatski tunelski pralno-sušilni sistem za pranje in sušenje 1000 l. paletnih kontejnerjev, palet in pokrovov kontejnerjev

· Podjetje: Nieros Metal d.o.o., Slovenj Gradec

· Avtorji: Danilo Rebernik, Bojan Bricman, Aleksander Sekuti in Boštjan Vetrih

Inovacija rešuje prepoznavanje, pranje in sušenje različnih vrst paletnih kontejnerjev, pokrovov in palet. Kontejnerji se uporabljajo v procesu priprave testenin v živilski industriji. Z avtomatiziranim sistemom pranja in sušenja so dosegli razbremenitev zaposlenih, povečanje kapacitet pranja, zmanjšanje porabe energentov. S procesom izpihovanja vlage s površine kontejnerja se močno zmanjša možnost razvoja bakterij in s tem tudi kontaminacija hrane.

 

Sistem kreditnih točk

· Podjetje: Koroški medgeneracijski center iz Raven na Koroškem

· Avtorji: Marjana Kamnik in sodelavci

Z oblikovanjem sistema kreditnih točk so odgovorili na potrebe lokalnega okolja in na posebnosti ljudi, ki te storitve koristijo, ter vzpostavili solidarnostni sistem med člani. Sistem deluje na podlagi kreditnih točk, kjer je vsaka kreditna točka enaka 1 opravljeni prostovoljski uri. Član, ki obiskuje in koristi aktivnosti Koroškega medgeneracijskega centra, ob svojem članstvu prejme kreditne točke. Član, ki potrebuje pomoč, vzpostavi stik z ustreznim prostovoljcem in na tak način koristi kreditno točko, članu, ki pa je pomoč ponudil, pa se 1 kreditna točka pripiše. Za še večjo povezanost med člani društva se kreditne točke lahko tudi podarijo drugemu članu, ki pomoč potrebuje.

 

BRONASTO PRIZNANJE

 

Optimizacija predelave tekstila z nastavitvijo parametrov granulatorja CMG

· Podjetje: Fonaterm d.o.o., Slovenj Gradec

· Avtorji: Milan Večko, Ivan Meh, Matjaž Aberšek

Rezalne nože so nastavili ravno pod nasprotnimi koti in pozicijami, kot so predlagane nastavitve za povprečne polimere. Poleg te nastavitve nožev so spremenili tudi rezalne kote nožev in posebne razprševalce vode. Ta hladi rezalne ostrine, obenem pa navlažuje tekstil, da se lažje razvlakni. Inovacija bistveno povišuje kapaciteto predelave, niža porabo energije in posledično podaljšuje življenjsko dobo strojev za predelavo.

 

DIPLOME

Priprava za zaznavanje prisotnosti inserta na orodju BMW – mini pred začetkom penjenja na PIP liniji

· Podjetje: Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. Slovenj Gradec

· Avtorji: Igor Krenker, Andrej Ledinek

 

Priprava za lepljenje samolepljivih magnetov

· Podjetje: Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. Slovenj Gradec

· Avtorji: Aziz Khalaf, Peter Sušec, Jure Rotovnik

 

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!