Koroška gospodarska zbornica

Na Koroško spet štiri nacionalna priznanja za inovacije!


 

Korošci na podelitvi

Gospodarska zbornica Slovenije je 17. septembra 2014 v okviru Dneva inovativnosti v Kongresnem centru Brdo pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najbolj inovativna podjetja in inovatorje v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih za inovacije, nastale v letu 2013.
Podeljenih je bilo 7 zlatih, 28 srebrnih in 8 bronastih priznanj – to je rezultat nacionalnega finala, v katerem je na regionalni ravni sodelovalo preko 160 inovacij in preko 500 inovatorjev.

ZELO SMO PONOSNI NA KOROŠKE INOVATORJE!

Koroške inovacije, ki so se uvrstile na nacionalni nivo,  ki predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij, so dobile tri srebrna in eno bronasto priznanje.

SREBRNO PRIZNANJE:

Podjetje:   Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Inovatorji: Darko Kordić, dr. med., Miran Sagmeister, dr. med.; Ivo Bricman, dr. med.;
                   Tina Vetter; Andreja Urnaut
Inovacija:   Elektronski temperaturni terapevtski list (ETTL)


Podjetje:    Nieros Metal d.o.o., Slovenj Gradec
Inovatorji:  Zlatko Mitić, Tadej Šteharnik, Jan Tomšič, Jani Prošt
Inovacija:   Robotska varilna celica s sistemom strojnega vida MotoSENSE
 

Podjetje:    Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem
Inovatorji:  Vlado Perovnik, Jure Jamer, dr. Tatjana Večko-Pirtovšek, mag. Miran Kadiš, 
                    mag. Alojz Rozman, mag. Darja Oblak
Inovacija:   Vrhunsko visoko legirano orodno jeklo za delo v hladnem
 

BRONASTO PRIZNANJE:

Podjetje:    Grammer Automotive Slovenija d.o.o., Slovenj Gradec
Inovatorja:  Viktor Poberžnik, Boštjan Uršnik
Inovacija:    Avtomat za sestavo vodilnih puš za vzglavnike vozila Fiat 500L

Vsem inovatorkam in inovatorjem iskrene čestitke!


  

 

Koroški dan inovativnosti!Video reportaža Znanje je dobilo ime in priimek
Slovenj Gradec, 5. junij 2014

KAJ?  Podelitev priznanj za inovacije 2013

KDAJ?  5. junij 2014 ob 14.00 uri

KJE?Grammer Automotive Slovenija d.o.o. Slovenj Gradec

Koroška - regija, kjer je doma tradicija, regija, kjer je doma inovativnost!

Razpis za leto 2013 je bil že enajsti po vrsti. V tem času smo podelili 243 priznanj in nagradili 847 inovatorjev. Povečuje se delež sodelujočih inovatork, med letošnjimi inovatorji je kar 13 % žensk.

Korošci smo na inovacijskem področju tradicionalno odlični. Kvaliteta inovacij je vsako leto na višjem nivoju, opažamo, da je konstantno veliko sodelovanja med podjetji in razvojno raziskovalno sfero.

Glavnina inovacij prihaja iz področja predelovalnih dejavnosti, vendar pa smo tako kot lani, tudi letos prejeli dve prijavi za inovacije iz socialnega področja.

Definitivno je inovativnost za koroško gospodarstvo tudi pomemben dejavnik konkurenčnosti. To se navsezadnje kaže tudi v uspešnosti regijskega gospodarstva, ki je bilo lani na petem mestu med 12 slovenskimi regijami.

ZNANJE JE DOBILO IME IN PRIIMEK je moto naše vsakoletne podelitve!

Ocenjevalna komisija, ki ji predseduje Matjaž Aberšek, je inovacije za leto2013 nagradila z 7 bronastimi priznanji, 8 srebrnimi in 5 zlatimi, od teh smo štiri najvišje ocenjene poslali v tekmo za najboljšo slovensko inovacijo.

To so inovacije:

  • Vrhunsko visoko legirano orodno jeklo za delo v hladnem, Metal Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem
  • Robotska varilna celica s sistemom strojnega vida MotoSENSE, Nieros Metal d.o.o., Slovenj Gradec
  • Avtomat za sestavo vodilnih puš za vzglavnike vozila Fiat 500L, Grammer Automotive Slovenija d.o.o., Slovenj Gradec
  • Elektronski temperaturni terapevtski list (ETTL), Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.

Podelitev priznanj je bila v četrtek, 5. junija 2014 podjetju Grammer Automotive Slovenija d.o.o. v Slovenj Gradcu. Vrstni red podeljevanja priznanj je bil odvisen od doseženega števila točk.

Priznanja sta podeljevali Alenka Avberšek, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije za zakonodaje in politike in predsednica GZS Območne zbornice Koroška Mojca Kert.

BRONASTA PRIZNANJA

Prvo bronasto priznanje sta prejela inovatorja Nina Knez in Matjaž Kamnik iz podjetja Narda-Kareta turizem d.o.o. Ravne na Koroškem za inovacijo Brezmejne poti.

Inovacija je namenjena stacionarnim gostom na širšem območju Koroške, tako naše kot avstrijske. Njen cilj je, da se vzpostavi dnevna povezava z mini busom med gosti na obeh straneh nekdanje meje, ki se bodo lahko organizirano udeleževali aktivnosti, kot je kopanje, kolesarjenje, ogledi,…Takšne ponudbe še ni na trgu, če se bo projekt izkazal za uspešnega, bi ga lahko vpeljali tudi v drugih obmejnih regijah.

Bronasto priznanje sta prejela inovatorja Boris Šivec in Andrej Kupčič iz podjetja Fonaterm d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Tesnilna cev.

Tesnilna cev je v bistvu ena velika podolgovata vreča, ki so jo napolnili z izolacijo Fonaterm granular in zašili. S tem so dobili fleksibilno izolacijsko cev, ki jo lahko podložimo pod vrati, okni, ipd. in s tem zmanjšamo toplotne izgube, ki so posledica slabega tesnjenja. Tesnilna cev se lahko uporablja tudi kot absorbent za vodo in olja.

Bronasto priznanje sta dobila inovatorja Jože Knez in Matej Zmrzlikar iz podjetja Grammer Automotive Slovenija d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Montažna naprava za kaširanje stranic komolčnika vozila Landrover L405/L494.

Tudi ta Grammerjeva inovacija prvenstveno izboljšuje ergonomijo dela in omogoča povečano produktivnost. Razvili so napravo za kaširanje stranic vseh tipov komolčnikov Landrover 405 in 494. Rešitev za podjetje pomeni nižje stroške dela, večji dobiček, sama investicija pa se je povrnila že po dveh mesecih proizvodnje.

Bronasto priznanje so prejeli inovatorji Peter Skudnik, Dušan Krahulec, Viktor Pačnik in Mila Kotnik iz podjetja Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Dvonivojsko preverjanje knjiženja končnih izdelkov PIP.

Prvo priznanje za Johnson Controls dobi inovacija, ki je v celoti odpravila dodatna dela, ki so bila posledica nepravilnih zalog. Nov program preverja pakirano količino izdelka z njegovim pakirnim predpisom in potrdi pravilnost prevzema. Če se količine ne ujemajo, se transakcija prekine, sporočilo o napaki se avtomatsko razpošlje odgovornim osebam.

Bronasto priznanje so prejeli inovatorji Mila Kotnik, Viktor Pačnik, Dragan Cesar, Dušan Krahulec, Barbara Melanšek in Tanja Čeru Lesjak iz podjetja Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Uvedba FIFO sistema – vizualizacija skladiščnih stanj JIT.

Izdelali so vzporedni model knjiženja materialov, ki temelji na podatkih iz centralne baze podatkov. Sistem omogoča knjiženje materialov z bar kodo, vizualizacija pa omogoča lažji pregled nad zalogo po FIFO sistemu. Aplikacija je zelo prijazna do zaposlenih, saj delavcu na ekranu ponudi najstarejši datum zaloge za izbrani material, kar zelo zmanjša nepotrebno iskanje po datumih prevzema.

Bronasto priznanje sta prejela tudi inovatorja Jože Knez in Matej Zmrzlikar iz podjetja Grammer Automotive Slovenija d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Montažna naprava za sestavo komolčnika vozila Landrover L405/L494.

Inovacija je nastala iz potrebe po fizični razbremenitvi delavcev na liniji. Zaradi izboljšane ergonomije dela je sedaj manj bolniške odsotnosti. Nova namenska naprava omogoča kompletno sestavo komolčnika brez povečane uporabe sile rok. Produktivnost linije se je podvojila, s tem se je povečala tudi konkurenčnost znotraj skupine Grammer.

Zadnje bronasto priznanje so prejeli inovatorji Rok Plimon, Boris Domej, Aleš Jenko, Dušan Gradišnik in Ervin Komar iz podjetja TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d. Mežica za inovacijo Optimizacija tehnološkega procesa izdelave VRLA GEL baterij.

VRLA GEL baterija je baterija brez vzdrževanja, saj uporabniku ni potrebno dolivati destilirano vodo. To je ventilsko regulirana svinčevo kislinska baterija, v kateri je elektrolit vezan v gel. Obstaja več postopkov za polnjenje in aktiviranje baterije, inovatorji so se odločili za enkratno polnjenje, ki je bilo iz ekonomskega stališča najugodnejše. Njihov moto za te baterije je sedaj : vgradi in pozabi.

SREBRNA PRIZNANJA

Prvo srebrno priznanje so dobili inovatorji Igor Krenker, Andrej Ledinek, Iztok Svečko, Janez Rogoljšek, Silvo Sinreih, Marko Zupančič, Jure Filej, Janez Knez in Boris Grm iz podjetja Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Kontinuirano gibanje mize in nalivnega robota K3.

Cilj inovacije je bil programsko uskladiti delovanje, torej pomikanje mize in robota tako, da se poveča število obhodov. Število obhodov se je povečalo iz 51 na 55, kar pomeni, da sedaj na izmeno izdelajo kar 128 izdelkov več. Zaradi povečanja obhodov so se znižali fiksni stroški poslovanja, prihranek pri porabi električne energije presega 7%.

Iz podjetja Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem so prejeli srebrno priznanje inovatorji Milan Škafar, Sašo Kac in Jure Jamer za inovacijo Inovativna kalibracija na bloomingu.

Široki ploščati izdelki so eden najbolj profitabilnih izdelkov v podjetju in predstavljajo ca. 5% realizacije podjetja. Z inovacijo je uspelo bistveno izboljšati konkurenčnost izdelka, saj se je z novo kalibracijo bloominga bistveno izboljšala geometrija polizdelka in so se tako evidentno zmanjšali stroški nadaljnje izdelave končnega izdelka. Hkrati se je sprostilo ozko grlo rezkanja. Inovacija ima pomemben vpliv na nadaljnjo rast tega asortimana izdelkov.

Srebrno priznanje so prejeli inovatorji Miran Rotovnik, Drago Merzdovnik in Dani Breznik iz podjetja Moduli SG d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Kombinirano orodje za profile.

V podjetju izdelujejo profile za avtomobilsko industrijo. Specializirani so za manjše serije, ki se pojavljajo v predserijah in nultih serijah testiranja, kjer so spremembe vsakodnevne, zato se ne izplača izdelati dragih specialnih orodij, preden kupec izdelka ne potrdi. Novo kombinirano orodje je izjemno skrajšalo čas izdelave profilov, saj ne potrebujejo več za vsak izdelek svoje orodje.

Iz podjetja Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem so dobili srebrno priznanje inovatorji Majda Vogel, Drago Verčko in mag. Alojz Rozman za inovacijo Uporaba sekundarnega wolframa.

Jeklarstvo je panoga, ki je sposobna reciklirati vse svoje izdelke. Tudi na področju redkih surovin so v Metalu dokazali, da jih znajo vračati v življenje. Inovatorji so na področju ferowolframa uspeli del bogastva narave ohraniti z  zamenjavo primarne legure s sekundarno (beri reciklirano ). V tem procesu so se aktivno povezali z dobavitelji strateških surovin in jim omogočili uresničitev njihovih idej.

Iz podjetja Sistemska tehnika d.o.o. Ravne na Koroškem je prejel srebrno priznanje inovator Valentin
Šart za inovacijo
Računalniški program »LABORATORIJI«.

Inovacijo predstavlja programska oprema, ki prinaša izboljšave delovnih postopkov, zagotavlja varnost in sledljivost, ter hkrati predstavlja osnovo za razvijanje programskih rešitev v celotnem podjetju. Uporaba programa uporabnikom omogoča na pregleden in enostaven način opraviti kalibracijo meril. Pomembno je, da je v programu vgrajenih veliko izvirnih programskih rešitev.

Srebrno priznanje so prejeli inovatorji Igor Krenker, Andrej Ledinek, Ivan Novak, Primož Vivod, Boris Žvikart, Zoran Vasiljevič in Darko Rožič iz podjetja Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Naprava za avtomatsko čiščenje lijakov PIP.

Inovacija je zelo prijazna do okolja, saj pomembno vpliva na ureditev delovnega okolja, povečuje varnost na delovnem mestu in zmanjšuje obremenitev okolja. Izdelana naprava omogoča čiščenje lijakov in njihovo ponovno uporabo v proizvodnji, saj odpadno peno, ki jo odstranijo iz lijakov v celoti reciklirajo in jo ponovno uporabijo v proizvodnji.

Srebrno priznanje so dobili inovatorji Jernej Turščak, mag. Alojz Rozman in Franjo Lipnik iz podjetja Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem za inovacijo Legiranje jekla s plinastim dušikom.

Zlata resnica v jeklarstvu je, da lahko izdelajo dober končen produkt le, če znajo jeklo v jeklarni brezhibno izdelati. Jeklarskih napak praviloma ni možno odpraviti v kasnejšem procesu predelave. Inovatorjem je uspelo dopolniti jeklarski proces legiranja dušika, ki je nadomestil drago leguro s plinskim dušikom. Hkrati so tudi izboljšali pogoje za doseganje in zagotavljanje čistosti jekla.

Zadnje srebrno priznanje sta prejeli Saša Fužir in Tatjana Knapp iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem za inovacijo Lahko branje.

Kar 15% Slovencev ima zaradi različnih oviranosti resne težave pri branju – starejši, tujci, ljudje z motnjo v duševnem razvoju, zato ostajajo neinformirani, diskriminirani.. Koncept lahkega branja predstavlja informacije po strogih tehničnih in vsebinskih pravilih, stavki so kratki, spremlja jih slika, črke so temne na svetli podlagi. Uporabna vrednost inovacije je izjemna, saj podjetja in institucije z lahko berljivimi informacijami lažje dostopajo do svojih uporabnikov in jih ustrezno informirajo.

ZLATA PRIZNANJA

Prvo zlato priznanje so dobili inovatorji Miran Čevnik, Mitja Lavre, Vlado Perovnik, Alojz Gutovnik, mag. Miran Kadiš in Sašo Mačič iz podjetja Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem za inovacijo Vrhunski kovani mehansko obdelani odkovki.

Izkazalo se je, da ni dovolj samo odliti in skovati izdelek. Avtorji inovacije so si zadali zahtevno nalogo poiskati sinergije na lokaciji in jih povezati v obvladovan proces izdelave mehansko obdelanih odkovkov. Združiti metalurško in strojniško znanje in izdelke tudi uspešno tržiti. Takšen cilj so si zadali in ga tudi dosegli. Nastal je program mehansko obdelanih odkovkov, ki predstavlja pomemben vidik nadaljnjega razvoja zelo zahtevnih kovanih izdelkov.

Zlato priznanje sta prejela inovatorja Viktor Poberžnik in Boštjan Uršnik iz podjetja Grammer Automotive Slovenija d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Avtomat za sestavo vodilnih puš za vzglavnike vozila Fiat 500L.

Ta inovacija ima izjemen vpliv na konkurenčnost podjetja znotraj multinacionalke Grammer. Nov avtomat je plod večletnih izkušenj iz procesa izdelave podobnih izdelkov. Gre za popolno novost in radikalno odstopanje od poznanega stanja. Sestavljanje je bilo prej ročno, zato je bil velik vpliv človeškega faktorja. Produktivnost linije se je povečala za pet krat, dosežen je popoln avtomatski nadzor nad kvaliteto izdelka, kupci so nadvse zadovoljni.

Iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec iz Slovenj Gradca so zlato priznanje dobili inovatorji Darko Kordić, dr. med., Miran Sagmeister, dr. med., Ivo Bricman, dr. med., Tina Vetter in Andreja Urnaut za inovacijo Elektronski temperaturni terapevtski list (ETTL).

Ideja za to inovacijo je dozorela na oddelku za travmatologijo in ortopedijo, žal idejnega očeta te inovacije, dr. Kordića ni več med nami. Elektronski temperaturni terapevtski list je nadomestil vse oblike klasične administracije, ki jo potrebuje pacient od sprejema v bolnišnico do odpusta. ETTL vsebuje na enem mestu vse podatke, potrebne za proces zdravljenja in omogoča hiter in transparenten vpogled v podatke pacienta – diagnoze, diete, terapije, opažanja,… Inovacijo želijo vpeljati na vseh oddelkih bolnišnice Slovenj Gradec.

Zlato priznanje so prejeli tudi inovatorji Zlatko Mitić, Tadej Šteharnik, Jan Tomšič in Jani Prošt iz podjetja Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Robotska varilna celica s sistemom strojnega vida MotoSENSE.

Inovacija je bila razvita ter vpeljana v proizvodnjo s skupnim znanjem podjetij NIEROS Metal in YASKAWA Slovenija. Težava strojnega vida pri nerjaveči pločevini je odsev, ki ga površina povzroča. Inovatorjem je uspelo izboljšati do sedaj znane sisteme do te mere, da je možno zaznavanje ter sledenje ničelne reže zvarnega spoja po TIG postopku varjenja izdelkov tudi za najzahtevnejše zvarne spoje. Inovacija predstavlja najvišji nivo tehnične in programske rešitve robotskega varjenja, saj je postopek TIG varjenja popolnoma avtomatiziran.

Zadnje zlato priznanje so prejeli inovatorji Vlado Perovnik, Jure Jamer, dr. Tatjana Večko-Pirtovšek, mag. Miran Kadiš, mag. Alojz Rozman in mag. Darja Oblak iz podjetja Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem za inovacijo Vrhunsko visoko legirano orodno jeklo za delo v hladnem.

Letošnja najvišje ocenjena inovacija je plod dela inovacijske skupine, ki že desetletje posega po najvišjih inovacijskih priznanjih. Seveda prihaja iz Metala Ravne, našega priznanega proizvajalca plemenitih orodnih jekel. Inovatorjem je uspelo razviti novo visoko legirano orodno jeklo za delo v hladnem, ki se že uspešno trži in je presežek na svojem področju. Z inovacijo se je sloves podjetja utrdil. Razvoj pa je dokazal, da imajo rešitve, ki so osnova za konkurenčno prednost in uspešen dolgoročni obstoj podjetja.


Pripeti dokumenti