Zapri

Podelitev priznanj najboljšim koroškim inovacijam 2007


Inovacije in inovacijska dejavnost so za slovenska in s tem koroška podjetja ključen dejavnik konkurenčnosti, ki v tako majhnem in odprtem gospodarstvu, kot je slovensko, velja le v globalnem prostoru. Inovatorji so tisti, ki prinašajo v podjetje sveže ideje, zamisli in rešitve ter s tem pripomorejo k večji konkurenčnosti podjetja.  

Sodobne ekonomske teorije poudarjajo, da je znanje ključni dejavnik gospodarske rasti. Znanje pri tem pomeni tudi naložbe v raziskave in razvoj, izobraževanje ter prenos znanja z nakupom tehnologije ali neposredno tujo naložbo.

Čeprav na konkurenčnost države vplivajo številni dejavniki, podatki za razvite države potrjujejo povezavo med vložki v raziskave in razvoj in v inovacije ter gospodarsko uspešnostjo na dolgi rok.

Projekt GZS - izbor najboljših inovacij – se je pokazal kot zelo primeren način za spodbujanje in promoviranje inovacijskih dosežkov podjetij in posameznikov, navsezadnje je priznanje tudi odlična referenca za inovatorje.

Glavnino koroškega gospodarstva še vedno predstavljajo tradicionalne industrijske dejavnosti, ki so delovno intenzivne in imajo praviloma nizko dodano vrednost, a te dejavnosti imajo velik potencial  v znanju -  imamo vrhunska jekla, množico produktov za izjemno zahtevno avtomobilsko industrijo, lesne produkte najvišje kakovosti,….vse to je plod ljudi, ki delujejo inovativno, čeprav morda sami sebe ne prepoznajo kot inovatorje.

ZNANJE JE DOBILO IME IN PRIIMEK  je moto naše vsakoletne podelitve.

Razpis za leto 2007 je bil peti po vrsti, do sedaj smo podelili 89 regijskih priznanj in diplom, pri inovacijah  sodelovalo preko 300 inovatorjev.

V 13 območnih in regionalnih zbornicah GZS sodelovalo na razpisih za  leto 2007 177 inovacij, odziv na razpis zdaleč največji  na Koroškem - 18% vseh inovacij.

Ocenjevalna komisija je inovacije 2007 nagradila z 11 zlatimi, 16 srebrnimi, 2 bronastima priznanjema in 3 diplomami.

V nacionalno ocenjevanje  smo prijavili pet »zlatih«  inovacij iz naslednjih podjetij:

  1. Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec,
  2. Koroški holding d.o.o. Slovenj Gradec,
  3. Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem,
  4. Prevent Lamitex d.o.o. Slovenj Gradec in
  5. Selekt d.o.o. Slovenj Gradec. 

Vrstni red podeljevanja diplom in priznanj je odvisen od doseženega števila točk. Letošnje inovacije so bile ocenjene v razponu od do 7,1 do 9,8 točk.

DIPLOME

 • Diplomo prejme Zoran OGRINC s.p. iz Radelj ob Dravi za inovacijo EKOLOŠKA ART BLAZINA. Uporabni izdelek v sebi združuje ekologijo in unikatno oblikovanje.
 • Vladimir JARH NIKOLIČ iz Slovenj Gradca prejme diplomo za inovacijo VIRTUALNA VINJETA, ki bi lahko nadomestila nalepko in prihranila veliko davkoplačevalskega denarja.
 • Miloš DOBOVIČNIK iz Dravograda  prejme diplomo za inovacijo HITROMONTAŽNA STREŠNA KONSTRUKCIJA ZA POKRIVANJE PARKIRIŠČ, za katero je že vložen zahtevek za podelitev patenta.

BRONASTA PRIZNANJA

 • Bronasto priznanje prejme  samostojni inovator Miloš DOBOVIČNIK iz Dravograda za inovacijo: SAMONOSNA MONTAŽNA STREŠNA KONSTRUKCIJA, je všečna rešitev, ki predstavlja za  uporabnika velik finančni prihranek.
 • Bronasto priznanje prejme tudi Vladimir JARH NIKOLIČ iz Slovenj Gradca za inovacijo: SISTEM ZA OPOZARJANJE VOZNIKOV CESTNIH VOZIL NA PRISOTNOST VOZIL S PREDNOSTJO V CESTNEM PROMETU. Sistem deluje s pomočjo radijskega signala in je že bil preizkusno izveden z vozniki gasilskih vozil.

SREBRNA PRIZNANJA

 • Srebrno priznanje prejmejo Srečko VETRIH, Marijan POGORELC in Suzana ODER iz podjetja Grammer Automotive Slovenija d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo: PENJENJE S POLIURETANSKO KOMPONENTO Z NIŽJIMI EMISIJAMI, ki hkrati pomeni 10% zmanjšanje porabe materiala in manjše obremenjevanje okolja.
 • Srebrno priznanje prejmejo Eleonora GLADEŽ, Alenka KOTNIK in Ana PAVŠE iz podjetja Metal Ravne d.o.o. za inovacijo:  IZOBRAŽEVALNI PROGRAM - OSNOVNA METALURŠKA ZNANJA, ki je v bistvu programska in organizacijska rešitev za izpad kadrov z metalurško izobrazbo.
 • Srebrno priznanje prejmeta Zlatko MITIĆ in Zdravko VERHOVNIK iz podjetja Nieros Metal d.o.o. za inovacijo: SISTEM ZA TRANSPORT RIB, s katerim je rešena pot in manipulacija ribe od začetka proizvodne linije do delovnih mest za nadaljno predelavo.    
 • Zdravko VERHOVNIK iz podjetja Nieros Metal d.o.o. prejme še eno srebrno priznanje in sicer za inovacijo: DVIŽNO OBRAČALNA NAPRAVA – ERGOLIFT. Naprava je namenjena za dvigovanje in obračanje 800 l posod predvsem v živilsko predelovalni in farmacevtski industriji.   
 • Iz podjetja Prevent Avtomobilski deli d.o.o. Profitni center Radlje ob Dravi prejmejo srebrno priznanje inovatorji Damjan KOLČ, Robert GAŠPER in Alojz GLAZER za inovacijo TERMIČNO LEPLJENJE ETIKETE, s katero so prihranili čas – cca 50 min na 8 ur dela  in povečali zanesljivost postopka.  
 • Naslednje srebrno priznanje bo prejel Valentin ŠART iz podjetja Sistemska tehnika d.o.o. za inovacijo: RAZVOJ PROGRAMA ZA RAZPOREJANJE DELOVNIH OPERACIJ PO DELOVNIH CENTRIH V PROIZVODNJI. Program omogoča tekoči pregled stanja operacij delovnih nalogov, kar zagotavlja možnost točnega obveščanja kupcev o stanju naročila.
 • Srebrno priznanje prejme tudi Niko GUNZEK iz podjetja TAB d.d. za inovacijo:
  IZDELAVA 18 CEVNIH POZITIVNIH PLOŠČ NA LINIJI ZA MOKRO POLNJENJE. Inovacija je   za 15–20% zmanjšala popravila in izmet teh plošč ter znatno zmanjšala reklamacije baterij, izdelanih iz neustreznih plošč.
 • Srebrno priznanje prejme Matijaž GOSTEČNIK iz Slovenj Gradca za inovacijo:  
  SOLARNA NAGROBNA VEČNA LUČ. V stekleno ohišje vgrajen solarni modul omogoča lučki, da ponoči vedno gori. 
 • Miodrag JEVTIĆ iz podjetja Livarna Vuzenica d.o.o. prejme srebrno priznanje za inovacijo: SLEDLJIVOST IZDELKA Z UPORABO SISTEMA EVIDENTIRANJA. Sistem  avtomatskega prenosa podatkov zagotavlja sledljivost skozi vse faze proizvodnega procesa.
 • Srebrno priznanje prejme Matej TURIČNIK iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo: IZDELAVA ODSESOVALNE NAPRAVE NA POLNILNI MIZI OP 3.  Odsesovalna naprava predstavlja znaten finančni in časovni prihranek, predvsem pa za 80% znižuje delež ivernih plošč 2. klase.
 • Prav tako srebrno priznanje prejme Jože RUTNIK iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo: REŠITEV PROBLEMA POSNEMANJA ROBOV V FAZI  BRUŠENJA IVERNIH PLOŠČ, gre za predelavo obstoječe drsne letve, ki bo predvidoma prinesla tovarni letni prihranek preko 200.000 €.
 • Srebrno priznanje prejme tudi inovator in direktor podjetja Telaris d.o.o. Matjaž GOSTENČNIK za inovacijo: MERJENJE REŽ MED VALJI NA KALANDRU. Inovacija je izdelava laserskega merilnega sistema v procesu predelave gumijastih trakov za proizvodnjo pnevmatik.
 • Srebrno priznanje prejmejo Simon GERDEJ, Matej TURIČNIK in Milan KRAJNC iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo: IZDELAVA IONIZATORJA NA OP 1. Inovacija pripomore k večji učinkovitosti linije oplemenitenja ivernih plošč in hkrati zagotavlja manjšo obremenjenost okolja.
 • Srebrno priznanje prejmejo Miran KADIŠ, Miran ČEVNIK in Rado ŠROT iz podjetja Metal Ravne d.o.o. za inovacijo: IZBOLJŠANJE KVALITETE ODKOVKOV. Avtorji inovacije so uspeli prenesti znana teoretična dejstva iz teorije modelov prostega kovanja v prakso.
 • Srebrno priznanje prejmejo tudi Matej KAC, Marijan KRAHULEC in Damjan SKRIVARNIK iz podjetja Sintra.SI d.o.o. za inovacijo: HACCP MONITOR, ki omogoča  spremljanje in arhiviranje podatkov o temperaturnih spremembah v prostorih, ki so podvrženi zagotavljanju standardov HACCP.
 • Srebrno priznanje prejme Jože KOTNIK iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo: IZDELAVA ZAUSTAVLJALCA PLOŠČ V IZMETNI MIZI. Odkar v tovarni uporabljajo zaustavljalec plošč, se plošče lepše zlagajo  in ne prihaja več do pogostejših prekinitev proizvodnje.

ZLATA PRIZNANJA

 • Zlato priznanje prejmeta Samo SINREIH in Štefan BIŠKUP iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo:  IZLOČITEV ROČNEGA NANOSA VODNEGA TEMELJA  - gre za izvirnost v fazi lakiranja polnil za stilna vratna krila.
 • Zlato priznanje prejmeta Zdravko VERHOVNIK in Slavko PEČEČNIK iz podjetja Nieros Metal d.o.o. za inovacijo:  LINIJA ZA GROBI RAZSEK. Celotna linija je namenjena za obdelavo v mesni industriji, kjer so standardi za zagotavljanje vzdrževanja čistoče še posebno visoki.  
 • Prav tako prejmeta zlato priznanje Bojan BRICMAN in Slavko PEČEČNIK iz podjetja Nieros Metal d.o.o. za inovacijo: PRALNICA CL-T400E-25 BARSKA. To   je tunelska pralnica za pranje pladnjev in posod v pekarski industriji.      
 • Zlato priznanje prejmejo Matej KAC, Marijan KRAHULEC in Rok AREH iz podjetja Selekt d.o.o. za inovacijo: SLEDENJE POMEMBNIM DOKUMENTOM S POMOČJO »RFID« , Sledenje in nadzor nad pomembnimi dokumenti omogoča popolno ureditev in optimiziranje prostora za arhiviranje dokumentov.
 • Zlato priznanje prejme dr. Milan MARČIČ iz podjetja Koroški Holding d.o.o. za inovacijo:  ZRCALNI SOLARNI KOLEKTOR, ki  udejanja dolgo želeno realizacijo izkoriščanja sončne energije po principu odboja in ulova odbitih sončnih žarkov.     
 • Zlato priznanje prejmejo Primož ČUJEŠ, Rok ŠPANŽEL in Marjan CESTAR iz podjetja Nieros Metal d.o.o. za inovacijo;    HYGI CONTROL. Je v bistvu stroj s številnimi funkcijami, ki zagotavlja kompleksno higiensko rešitev, za Nieros pa pomeni to produkt v veliko dodano vrednostjo.  
 • Prav tako prejmejo zlato priznanje Bojan BRICMAN, Robert SVEČKO in Slavko PEČEČNIK iz podjetja Nieros Metal d.o.o. za inovacijo:  PRALNI SISTEM S SUŠENJEM IN OBRAČALNIKOM, z minimalnim vložkom v material avtorji inovacije ponujajo  celovito rešitev pranja, sušenja in obračanja  zabojev različnih dimenzij.
 • Zlato priznanje prejmejo Danijel KOTNIK, Sašo MOZGAN in Danilo KARLIN iz podjetja Prevent Lamitex d.o.o. za inovacijo: SISTEM ZA ODKRIVANJE IN OZNAČEVANJE TEKSTURALNIH NAPAK NA KAŠIRANEM BLAGU Sistem je zasnovan tako, da med proizvodnim procesom odkriva teksturalne napake in jih označi s posebno kovinsko etiketo.
 • Zlato priznanje prejmejo Matej KAC, Marijan KRAHULEC in Matjaž ABERŠEK iz podjetja Selekt d.o.o. za inovacijo:  RFID ZLATO OKO – RFID GOLDEN EYE. Inovacija pomeni vpeljavo sledljivosti in kontrole izdelkov s pomočjo RF - radiofrekvečnih nosilcev informacij.
 • Zlato priznanje prejmeta Jovan ILIEVSKI in Savo BURJA iz podjetja Metal Ravne d.o.o. za inovacijo: IZBOLJŠANJE MIKROČISTOČE JEKLA, ki predstavlja povsem nove tehnološke rešitve in je tržno tako zelo zanimiva, da zagotavlja več mio EUR realizacije.  
 • Zadnje zlato priznanje pa prejmejo Dušan GRABNAR, Matjaž ABERŠEK in Damjan KOROŠEC iz podjetja Koroški Holding d.o.o. za inovacijo:  FONATERM GRANULAR – predelava odpadnih tekstilij v izolativni material za odlično toplotno in zvočno izolacijo.

Fotoutrinki z regijske podelitve priznanj, Ravne na Koroškem, 12.9.2008


Avtor: Tatjana Kupnik
Pripeti dokumenti