Informacije in pomoč

Informiranje o pripravi prijave na razpis Slovenskega podjetniškega sklada


Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij, garancije za bančne kredite in subvencionirano obrestno mero.

- splošne informacije o pogojih razpisa, o načinu in možnosti prijave na posamezne razpise
- tehnični napotki o možnosti prenosa pripomočkov za prijavo na razpise
- navodila za uporabo in postopek uporabe
- odgovori na najpogostejša vprašanja

Strokovnjaka: Andrej Brvar, Tanja Jamnik, svetovalca Infocentra GZS 
e-pošta: info@gzs.si
spletna stran: http://www.podjetniskisklad.si
Ure podajanja informacij in nasvetov: torek in četrtek, 9:00-11:00
Tel.: 01/5898 000  


Avtor: Infopika