Informacije in pomoč

Poslovni načrt


Avtor:

podjetje za ocenjevanje vrednosti strojev in opreme,
poslovno in kadrovsko svetovanje,
inženiring in geodezijo
Ulica 1. junija 3, 1420 Trbovlje
E-pošta: samps@siol.net
Telefon
: 03 56 30 850

Kristjan Dolinšek, univ. dipl. ekon.

Izdelavo in izdajo priročnika sta sofinancirala Center za razvoj podjetništva Trbovlje in Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Združenjem podjetnikov Slovenije.

Kazalo

1. UVOD

2. POSLOVNA IDEJA
2.1 Kako povzeti poslovno idejo
2.2 Testiranje poslovne ideje v okolju
2.3 Predstavitev poslovne ideje potencialnim sovlagateljem
2.4 Varovanje poslovne ideje

3. PRIPRAVA RAZVOJNIH DOKUMENTOV
3.1 Priprava poslovnega načrta
3.2 Priprava investicijskega programa

4. DOPOLNJEVANJE PRETEKLE USPEŠNOSTI PODJETJA, Z GONILI USPEŠNOSTI V PRIHODNOSTI
4.1 Poslovanje podjetja po konceptu uravnoteženega sistema kazalnikov
4.2 Ogrodje poslovanja organizacije po sistemu »usk«

5. PRAVI LJUDJE NA PRAVEM MESTU
5.1 Izbor pravih sodelavcev
5.2 Oblikovanje primerne delovne skupine

6. CILJNO TRŽENJE IZDELKOV IN STORITEV
6.1 Prehod od množičnega trženja in trženja raznovrstnih izdelkov, k ciljnemu trženju
6.2 S segmentiranjem trga do izbire ciljnih trgov in tržnega pozicioniranja
6.3 Strategije trženja glede na fazo v življenjskem ciklu izdelka
6.4 Prilagajanje tržnega spleta razmeram na trgu

7.MOŽNOSTI FINANCIRANJA PROJEKTOV
7.1 Nameni financiranja
7.2 Viri financiranja
7.3 Financiranje dinamičnih podjetij v Sloveniji

8. ALI STE RESNIČNO PRIPRAVLJENI ZAČETI S POSLOM?

9. KORISTNI NASLOVI

10. ZAKLJUČEK

11.VIRI

Celotno besedilo je objavljeno v pripetem *.doc in *.pdf dokumentu 


Pripeti dokumenti

Avtor: Samps, d.o.o.