Informacije in pomoč

Kazalniki poslovanja GZS - KAPOS GZS


KAPOS GZS so pripomoček za analizo poslovanja gospodarskih družb. Obdelava podatkov in izbor kazalcev in kazalnikov po metodologiji, ki jo razvija SKEP GZS, omogoča standardiziran prikaz, analizo in vrednotenje in primerjave poslovnih rezultatov na različnih ravneh dejavnosti in regij. Osnovni nabor obsega 39 osnovnih oziroma sestavljenih kazalcev ter 24 izračunanih kazalnikov. Med njimi dodano vrednost na zaposlenega v EUR, neto čisti dobiček, dobičkovnost prodaje, dobičkonosnost sredstev (ROA), dobičkonosnost kapitala (ROE), delež stroškov dela v odhodkih in delež od prodaje na tujih trgih.

KAPOS GZS so tudi pripomoček za ugotavljanje in izračun rasti dodane vrednosti na zaposlenega, ki je priporočeno merilo rasti produktivnosti dela.

Vir podatkov so podatki iz letnih poročil gospodarskih družb, ki jih Gospodarski zbornici Slovenije skladno z Zakonom o gospodarskih družbah posreduje AJPES.

Podrobnejše informacije in naročila: 
Analitika GZS
Tel.: 01/5898 170
e-pošta: analitika@gzs.si


Avtor: Analitika GZS