Združenje kemijske industrije

Vodenje Sekcije za plastiko in gumo


 

Bojan Kos, direktor podjetja Akripol, d.o.o. Trebnje, tretji predsednik Sekcije za plastiko in gumo (izjava ob imenovanju za predsednika sekcije): Najlepše se zahvaljujem za izraženo zaupanje in verjamem, da bom lahko s svojimi izkušnjami, voljo in pripravljenostjo za sodelovanje pomagal k boljšemu stanju naše branže. Izredno pomembno je, da se v teh težkih okoliščinah povežemo med seboj, na osnovi možnosti ustvarjanja sinergij in skupnega sodelovanja povsod tam, kjer obstaja ta možnost. Povezovanje in skupno nastopanje je pomembno povsod tam, kjer moramo za ustrezno učinkovitost doseči kritično maso poslovanja  in obdržati individualni pristop tam, kjer je prilagodljivost in hitra odzivnost izrednega pomena. Verjamem, da imamo voljo, moč in znanje, da vse to skupaj tudi dosežemo.  

Delo Sekcije za plastiko in gumo (SPG) pri GZS-Združenju kemijske industrije (GZS-ZKI) vodi oziroma koordinira direktorica GZS-ZKI, Darja Boštjančič, v sodelovanju s predsednikom SPG.

Za prvega predsednika SPG je bil imenovan mag. Anton Lakner (Motvoz d.d.), na seji Upravnega odbora GZS-ZKI, 6. julija 2010. Na seji SPG 20. septembra 2012 pa je bil za drugega predsednika imenovan Jože Ceglar (Termoplasti-Plama d.o.o.). G. Lakner namreč funkcije predsednika SPG zaradi prezasedenosti ni mogel več opravljati. G. Ceglar je, zaradi predvidene upokojitve, neposredno vodenje sekcije prevzel le do konca leta 2012. G. Lakner in g. Ceglar sta dva od ključnih pobudnikov delovanja sekcije od leta 2009 naprej in hkrati tudi dva izmed najbolj aktivnih članov sekcije.

Za tretjega predsednika SPG je bil na dopisni seji, ki se je začela 14. decembra 2012, imenovan g. Bojan Kos, direktor podjetja Akripol, d.o.o. Trebnje. ZKI je h glasovanju na seji povabil vse člane, ki imajo registrirano dejavnost SKD 22.1 (plastika) in 22.2 (guma) oziroma se kako drugače ukvarjajo z izdelki iz plastičnih mas.