Združenje kemijske industrije

Vodenje Sekcije za plastiko in gumo


Vizija predsednice SPG mag. Nuše Pavlinjek Slavinec glede delovanja Sekcije:
Pri delovanju sekcije bom tudi v prihodnje negovala in še naprej razvijala
dosedanje usmeritve in prioritete, kot jih najdemo na področju gospodarskih
pobud, promocije, izobraževanja ali sodelovanja z vladnimi organizacijami pri
sprejemanju zakonodaje. Ob tem bom pozornost posvečala zasledovanju ciljev članov
sekcije, kar bo temeljilo na medsebojnem povezovanju in sodelovanju tako doma kot
v tujini. Ob tem je sinergijske učinke treba iskati tudi znotraj GZS in njenih povezav.
Številne pozitivne lastnosti plastike nadomeščajo in dopolnjujejo konvencionalne
naravne materiale, zato je plastika izjemnega pomena v vsaki gospodarski panogi.
Možnosti recikliranja plastike in gume je potrebno približati tudi splošni ozaveščenosti
javnosti in s tem pripomoči k ugledu panoge v družbi, izdelkov pa med potrošniki.

Delo Sekcije za plastiko in gumo (SPG) pri GZS-Združenju kemijske industrije (GZS-ZKI) vodi oziroma koordinira direktorica GZS-ZKI, Darja Boštjančič, v sodelovanju s predsednikom SPG.

Za prvega predsednika SPG je bil imenovan mag. Anton Lakner (Motvoz d.d.), na seji Upravnega odbora GZS-ZKI, 6. julija 2010. Na seji SPG 20. septembra 2012 pa je bil za drugega predsednika imenovan Jože Ceglar (Termoplasti-Plama d.o.o.). G. Lakner namreč funkcije predsednika SPG zaradi prezasedenosti ni mogel več opravljati. G. Ceglar je, zaradi predvidene upokojitve, neposredno vodenje sekcije prevzel le do konca leta 2012. G. Lakner in g. Ceglar sta dva od ključnih pobudnikov delovanja sekcije od leta 2009 naprej in hkrati tudi dva izmed najbolj aktivnih članov sekcije. Za tretjega predsednika SPG je bil na dopisni seji, ki se je začela 14. decembra 2012, imenovan g. Bojan Kos, direktor podjetja Akripol, d.o.o. Trebnje. ZKI je h glasovanju na seji povabil vse člane, ki imajo registrirano dejavnost SKD 22.1 (plastika) in 22.2 (guma) oziroma se kako drugače ukvarjajo z izdelki iz plastičnih mas.