Združenje kemijske industrije

Dejavnosti Sekcije za plastiko in gumo


Spletna stran o plastiki »dobra stran PLASTIKE«.

Stran je v prvi vrsti namenjena kontinuiranemu izobraževanju zaposlenih v kemijski industriji, predvsem v podjetjih, ki se ukvarjajo s predelavo plastičnih mas. Poglavitni cilj strani je torej pripomoči k postopni nadgradnji kompetenc kadrov znotraj plastično-predelovalne panoge pri nas.

Pomemben cilj spletne strani je tudi podrobnejša seznanitev širše javnosti s pozitivno platjo plastike. Kljub splošni uporabi plastike se javnost povečini ne zaveda njenih koristi in dejstva, da je kot material praktično nepogrešljiva, prav tako ima javnost v zvezi s plastiko pogosto napačne predstave – večina vrst plastike ima kot material ne samo odlične tehnološke in uporabne lastnosti, ampak ima v primerjavi z mnogimi drugimi materiali tudi boljši okoljski odtis. Spremeniti pa je treba navade potrošnikov in poskrbeti, da uporabniki s proizvodi iz plastike pravilno ravnajo tudi v fazi, ko postanejo odpadek (da jih ne odmetavajo v okolje ampak ustrezno reciklirajo). V številnih segmentih uporabe plastika, zaradi svoje majhne teže in drugih pozitivnih lastnosti, prinaša celo rešitve za današnje okoljske probleme.

Stran naj bi opozorila javnost tudi na to, da se pri nas še vedno premalo odpadkov iz plastičnih mas vrne v proizvodni proces oz. izkoristi za pridobivanje energije in da je plastika je preveč dragocena, da bi jo odmetavali na smetišča.

Stran je do zaenkrat dostopna samo z geslom, da lahko člani GZS-ZKI podajo predloge in ideje za njeno izboljšavo. Če ste član GZS-ZKI in gesla še nimate, vas prosimo, da nas o tem obvestite in vam ga bomo poslali.

Kontakt:  zki@gzs.si,  tel. št. 01/5898 257.

Pretekli projekti

  • V letu 2012 se Združenje kemijske industrije na pobudo članov SPG pridružilo mednarodnemu okoljskemu projektu WE-EEN (Wizard of the Environment - The Enterprise Europe Network) - projekt je podjetjem nudil pomoč na okoljskem področju. Več. o projektu WE-EEN in njegovih aktivnostih ...
  • Pobuda "Nič plastike na odlagališčih do leta 2020" - Nic_plastike_na_odlagalisca.pdf - SPG podpira tudi pobudo evropskih izdelovalcev in predelovalcev plastičnih mas (med njimi PlasticsEurope), ki so si za cilj zadali, da v EU najkasneje leta 2020 odpadne plastike ne bi več odlagali na odlagališča, pač pa bi jo vrnili v proizvodni proces oz. jo uporabili za pridobivanje energije. Pobuda se imenuje Zero Plastics to Landfill by 2020 (Nič plastike na odlagališčih do leta 2020) in je v skladu z dejstvom, da je plastika preveč dragocena, da bi jo metali stran.