Združenje kemijske industrije

Imetniki certifikata Programa odgovornega ravnanja® (POR) za leto 2017

Program odgovornega ravnanja - POR je svetovna pobuda kemijske industrije, v okviru katere se podjetja prostovoljno zavežejo k nadstandardno skrbnem ravnanju in izboljšavam na področju varovanja zdravja, varnosti pri delu ter varstva.

Podjetja, ki se priključijo programu in izpolnijo zahtevane pogoje, prejmejo certifikate POR z dovoljenjem za uporabo logotipa POR. To lahko v vse zahtevnejšem gospodarskem okolju in spreminjanju vrednot in zahtev potrošnikov ter strank za posamezno podjetje pomeni tudi ključno konkurenčno prednost.

POR v Sloveniji vodi GZS-Združenje kemijske industrije, ki sodelujočim podjetjem iz Slovenije tudi podeljuje letno pravico do uporabe logotipa POR. Logotip POR je namreč zaščitena blagovna znamka, z njo v Evropi upravlja Svet evropske kemijske industrije CEFIC, uporabljajo pa jo lahko le podjetja in združenja, ki sodelujejo v programu.

Podjetja iz Slovenije, ki so izpolnila zahtevane pogoje, prejela certifikat POR in s tem pravico do uporabe logotipa POR v letu 2017, so:          

 

AquafilSLO d.o.o.

ATOTECH SLOVENIJA d.d.

Belinka-Belles, d.o.o.

CINKARNA Celje, d.d.

ECOLAB d.o.o.

HELIOS TBLUS d.o.o.

HENKEL MARIBOR d.o.o.

JUB d.o.o.

KRKA, d.d., Novo mesto

LEK d.d.

MELAMIN d.d. Kočevje

Messer Slovenija d.o.o.

MITOL d.d., Sežana

PETROL d.d., LJUBLJANA

PLAMA-PUR d.d. Podgrad

POLYCOM Škofja Loka d.o.o.

SAVATECH d.o.o.

TKK d.o.o.

V Skupini za Program odgovornega ravnanja pri GZS-ZKI sodelujeta tudi Solchem d.o.o. in Fenolit d.d., ki se je pridružil Skupini za POR januarja 2017. Novi člani-pristopniki podpišejo pristopno izjavo ZKI in zavezo, da soglašajo s temeljnimi načeli in usmeritvami, podanimi v Svetovni listini POR in da se bodo po njih ravnali.