Informacije in pomoč

Razvoj in inovacije


Programi, ki se v največji meri ukvarjajo z razvojem in inovacijami, so Obzorje 2020, Eureka, Eurostars ter program teritorialnega sodelovanje.

Razpisi v programu Obzorje

Eureka

Eurostars

Teritorialno sodelovanje (razpisi se pričakujejo v začetku leta 2015).

Strukturni skladi (trenutno v pripravi).