Informacije in pomoč

Obzorje 2020 za gospodarstvo in 1. steber


Prvi steber -Odlična znanost

Prvi steber vključi programe za temeljne raziskave namenjeni predvsem univerzam in raziskovalnim organizacijam; lahko tudi v povezavi z industrijo. Cilj je, da Evropa ostane na svetovnem nivoju pri raziskavah, obdrži in povleče najboljše raziskovalce v Evropo in jim ponuja vrhunsko raziskovalno opremo. Se razdeli na 4 področje:

1.European Research Council (ERC)

ERC ponuja financiranje raziskovalnih timov, glede tem je zelo odprt program, ki dela po principu »bottom up«. Pričakuje se vrhunsko raziskavo s revolucionarnimi rezultati (breakthrough).

Več o ERC

 

2.Future and Emerging Technologies (FET)

Pri programu Prihodnjih in nastajajočih tehnologij FET gre za financiranje vizionarskih raziskav s ciljem, da se obrne odlična znanstvena baza Evrope v konkurenčno prednost. FET se razdeli na tri področje: FET OPEN – ustvarjanje nove ideje predvsem tehnologij, FET Pro-Active – namenjen obetavnim predhodnim raziskovalnim temam, ter FET Flagships – ki podpirajo ambiciozne, obsežno, dolgoročne, znanstvene raziskovalne pobude, ki se lotijo reševanju velikih izzivov v znanosti in tehnologijah.

Več o FET

 

3.Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA)

Cilj MSCS je podpora razvoju poklicne poti in usposabljanja raziskovalcev od doktorskih kandidatov do zelo izkušenih raziskovalcev s poudarkom na inovacijskih sposobnosti v vseh znanstvenih disciplinah, s nadnacionalno, medresorsko in interdisciplinarno mobilnosti. Program povabi tudi raziskovalce iz gospodarskega in javnega sektorja.

Več o MSCA

 

4.Raziskovalna infrastruktura

Gre za evropski pristop k izgradnji, uporabi in upravljanju raziskovalnih infrastruktur, vključno z e-infrastrukturami, po Evropskem strateškim forumu o raziskovalnih infrastrukturah (European Strategy Forum on Research Infrastructures ESFRI).

Več o ESFRI