Informacije in pomoč

SME instrument


Razpis SME Instrument: razpisi so na voljo TUKAJ

SME Instrument je program, namenjen podpori inovativnim projektom z velikim tržnim potencialom mikro, malih in srednjih podjetij. Instrument je namenjen so-financiranju projektov od pilotne faze do trga (TRL 6). Več o stopnjah tehnološke pripravljenosti je na voljo TUKAJ.

Področja, podprta v letih 2014-2015 so: IKT, nanomateriali, biotehnologija, vesolje, bio-ekonomija, zdravje, transport, klimatske spremembe, e-uprava, varnost.

SME instrument je razpisan v treh različnih fazah (mogoče je le ena prijava podjetja bodisi na fazo 1. oz. na fazo 2. V kolikor je podjetje uspešno prijavilo projekt na eno od faz, pred zaključkom tega projekta nova prijava na SME instrument ni mogoča).

1. faza, kjer je predmet razpisa študija izvedljivosti

Višina so-financiranja: 70% oz. 50.000,00 eur, vrednost celotnega projekta je 71.428,00 eur

Trajanje posamičnega projekta: 6 mesecev

Roki za oddajo prve faze so: 17.12.2014, 18.3.2015, 17.6.2015, 17.9.2015, 16.12.2015.

 

2.  faza, kjer je predmet razpisa izdelek, tehnologija, pripravljena za trg

Višina subvencije: 70% oz. med 500.000 do 2,5 milijona eur (vrednost celotnega projekta je torej med 714.280,00 eur in 3.571.429,00 eur)

Trajanje posamičnega projekta: od 12 do 24 mesecev

Roki za oddajo druge faze projekta: 17. 12. 2014, 18.3.2015, 17.6.2015, 17.9.2015, 16.12.2015.

 

3.  faza, kjer je predmet podpore komercializacija izdelka, tehnologije

Tretja faza SME instrumenta ne predstavlja finančne podpore. Podpora je mišljena kot podpora »blagovne znamke« SME instrumenta in Evropske komisije, s čimer naj bi se podjetjem olajšalo pridobivanje drugih virov za komercializacijo izdelkov (povratnih oz. zasebnih).