Informacije in pomoč

Fast Track to Innovation


Instrument FTI je namenjenpodpiranju evropskega gospodarstva zzagotavljanjem nepovratnih sredstev za inovativna podjetja in organizacije, da bodo s svojimi dobrimi idejamilažje prodrla na trg. Prijave konzorcijev treh do petih organizacij bo mogoče pošiljati od januarja 2015. Konzorciji morajo vključevati podjetja, sodelujejo pa lahko tudi univezre, raziskovalne inštitucije, tehnološke organizacije ter organizacije, ki pospešujejo komercializacijo inovacij, kot so grozdi, končni uporabniki, podjetniška združenja, inkubatorji, investitorji ali javni sector. Še posebej se spodbuja sodelovanje malih in srednje velikih podjetij ter podjetij, ki se prvič prijavljajo na razpis okvirnih programov.

FTI podpira inovativne projekte od faze demonstracij do vstopa na trg, vključno s prototipi, testiranji in preverjanji v realnih razmerah, preverjanja poslovnih modelov in standardizacije. Razpis zahteva relativno zrele nove tehnologije, koncepte, procese in poslovne modele ki potrebujejo zadnji razvojni korak za vstop na trg. Če projekt vključuje tehnološko inovacijo, mora biti ta na ravni tehnološke pripravljenost (TRL) 6.Razpis “Hitra pot do inovacij” – Fast Track to Innovation (FTI)

Predviden datum objave: 6.1.2015

Roki za oddajo: 29.4.2015, 1.9.2015, 1.12.2015

Proračun: 100 mio EUR

Dostop do razpisa