Informacije in pomoč

Teritorialno sodelovanje


Programi teritorialnega sodelovanje so namenjeni uresničevanju kohezijske politike ob sodelovanjem različnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih akterjev. Obstajajo trije različni programi:

 • čezmejno sodelovanje
 • transnacionalno sodelovanje
 • trans-regionalno sodelovanje.

Slovenija se vključuje v štiri transnacionalne programe kot cela država in v štiri čezmejne programe, v katere so vključene slovenske regije. Slovenija sodeluje tudi v dveh interregionalnih programih in sicer ESPON in URBACT, vendar sta programa namenjen izključno javnim organizacijam.

1.Transnacionalno sodelovanje

Na področju transnacionalnega sodelovanja trenutno potekalo posveti in javne razprave o oprerativnih programih, kar pomeni, da Slovenija še nima potrjenega operativnega programa oz. ažurirane spletne strani za novo finančno obdobje.

Prve razpise v tem programu pričakujemo v začetku leta 2015.

Dodatna informacija:

V preteklem obdobju je bila Slovenija vključena tudi v program South-East-Europe (SEE), vendar se ta program v aktualnem finanančnem obdobju ne bo nadaljeval. Nov program »Balkan-Mediterranean« pa Slovenije ne vključuje.

 

 • Alpine Space

  To je program sodelovanja EU za področje Alp. Partnerji iz sedmih alpskih držav (Avstrija, izbrane regije Francije, izbrane regije Italij, Lihtenštajn, izbrane regije Nemčije, Slovenija, Švica)se povezujejo z namenom spodbujanja regionalnega razvoja na trajnosten način. Nov program ima tri prioritete:

  • Innovative Alpine Space – za podporno inovacijam, raziskavam in razvoju.
  • Low Carbon Alpine Space – spodbuda za nizkoogljične strategije, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem mobilnosti (z nizkimi emisijami ogljika in transportnimi rešitvami).
  • Liveable Alpine Space – namenjen zaščiti, promociji in razvoju kulturne in naravne dediščine.

Več o ALPINE SPACE 

 

 • Central Europe

  Program Srednja Evropa je namenjen regionalnemu sodelovanju držav srednje Evrope in ima štiri prioritete:

  • Sodelovanje za večjo inovativnost in večjo konkurenčna Srednje Evrope
  • Sodelovanje na področju strategij nizkih emisij ogljika
  • Sodelovanje na področju naravnih in kulturnih virov za trajnostni razvoj
  • Sodelovanje na področju prometa za boljšo povezanost v Srednji Evropi

 Več o CENTRAL EUROPE 

 

 • MED program

  MED program vključuje EU države in EU kandidatke Jadranskega morja. Osnutek operativnega programa še ni objavljen, vendar se bodo prioritete programa ukvarjale s teritorialnimi izzivi okolja, gospodarstva ter transporta.

  Več MED PROGRAMU 

 

2. Čezmejno sodelovanje

Slovenija sodeluje v štirih čezmejnih programih:

Operativni programi so v pripravi, prve razpise pričakujemo v začetku leta 2015.