Informacije in pomoč

ERASMUS+


Aktualni program Erasmus+ združuje številne programe pretekle finančne perspektive (programi vseživljenjsko učenje kot Leonardo da Vinci, Erasmus in Grundtvig, mladino v akciji, …). Novi program Erasmus+ podpira projekte na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Program financira naslednje aktivnosti:

  • učna mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih
  • skupni magistrski študij
  • dogodki velikega obsega Evropske prostovoljne službe
  • strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih
  • koalicije znanja, koalicije sektorskih spretnosti,
  • krepitev zmogljivosti na področju mladih
  • podpora za reformo politik
  • dejavnosti Jean Monnet
  • šport.

Večje in večletne projekte se prijavijo centralizirano pri EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) v Bruslju

Več o programu:

Manj kompleksni projekti ter projekti manjšega obsega se prijavijo na

Nacionalni agenciji v Sloveniji (CMEPIUS).