Informacije in pomoč

IPA (Instrument for Pre-accession Assistance)


Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je sredstvo, s katerim EU podpira reforme v državah širitve preko finančne in tehnične pomoči. Predpristopna sredstva EU pomagajo državam v postopku pristopanja k EU pri političnih in gospodarskih reformah in jih pripravljajo za pravice in obveznosti, ki prihajajo s članstvom v EU. IPA sredstva naj bi pomagala EU doseči svoje cilje v zvezi s trajnostnim gospodarskim okrevanjem, oskrbo z energijo, prometom, okoljem in podnebnimi spremembami, itd.

Cilj je zgraditev zmogljivosti držav v celotnem pristopnem procesu, proračun za obdobje 2014-2020 pa zanša 11,7 milijard evrov.

Džave upravičenke so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Islandija, Kosovo, Črna gora, Srbija in Turčija.

Več o programu je na voljo tukaj.