Novice


Arhiv: NOVICA ZA DELODAJALCE: A1 in sprememba zavarovalne podlage

Delodajalce opozarjamo, da bo v primeru pridobivanja A1 obrazcev za napotitve preko portala e-Vem prišlo do avtomatične spremembe zavarovalne podlage delavca iz 001 na 002. Ob koncu napotitve pa se zavarovalna podlaga ne bo spremenila avtomatično nazaj na 001, ampak bo za to moral poskrbeti delodajalec. Da se ta sprememba opravi je pomembno, ker je eden izmed pogojev za pridobitev A1 obrazca po 12. členu Uredbe, da delodajalec običajno opravlja dejavnost v Sloveniji. Izpolnjevanje tega pogoja se ugotavlja na podlagi delovnih ur, ki so jih vsi zaposleni delavci pri delodajalcu v zadnjih 12 mesecih pred oddajo vloge za izdajo za A1 obrazca opravili v Sloveniji (teh ur mora biti vsaj 20%). Podatke o številu delovnih ur v Sloveniji ZZZS pridobi na podlagi zavarovalnih podlag, na katerih so bili delavci pri delodajalcu zavarovani. Ves čas, ko je delavec zavarovan na zavarovalni podlagi 002 se šteje, kot da je na napotitvi v tujini. V kolikor delodajalci ne bodo spreminjali zavarovalne podlage po koncu napotitve, se lahko zgodi, da ne bodo dosegli zadostnega števila delovnih ur opravljenih v Sloveniji in s tem izpolnjevali pogojev za pridobitev A1 obrazca po 12. členu Uredbe. 

Fotogalerija