Novice


Arhiv: Navodilo o trošarinski obravnavi izdelkov iz tarifnih oznak 2702, 2703, 2704 in 2713, št. 3/2018

To navodilo določa pravila in postopke, ki jih morajo izvajati osebe pri poslovanju z izdelki iz tarifnih oznak 2701, 2702, 2704 in 2713, posebnosti obračunavanja in plačevanja trošarine ter nadzora proizvodnje, predelave, skladiščenja in gibanja teh izdelkov. Navodilo začne veljati 20. 4. 2018.

Fotogalerija