Novice


Arhiv: Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019 - Komisija je podaljšala rok za prijavo na Nacionalno tekmovanje za priznanje

ČLANOM KOMISIJE ZA OCENJEVANJE KANDIDATOV ZA PRIZNANJE
ČLANOM NACIONALNE MREŽE EU-OSHA

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je informacija o podaljšanju roka za Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« objavljena na portalu Varnost in zdravje pri delu:
· http://www.osha.mddsz.gov.si/
 
· http://www.osha.mddsz.gov.si/novice/2018-09-13-Se-vedno-se-lahko-prijavite-na-Nacionalno-tekmovanje-za-priznanje-Dobra-praksa-na-podrocju-varnosti-in-zdravja-pri-delu-2018-2019
 

Vljudno vas prosimo, da informacijo o podaljšanju roka posredujete svojim članom oziroma organizacijam, s katerimi sodelujete.

Fotogalerija