Novice


Arhiv: Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja

Gospodarska zbornica Slovenije je v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja«, v sodelovanju s Konfederacijo sindikatov Pergam in na podlagi Analize, ki jo je pripravila, dr. Katarina Kresal Šoltes z Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, oblikovala kompetenčni model za kolektivno dogovarjanje.

Kompetenčni model sloni na izkušnjah pridobljenih v dolgoletnem sodelovanju na področju bipartitnega socialnega dialoga ter na pristopih in analizah drugih držav, ki so se lotile izziva priprave tovrstnega kompetenčnega modela. Glede na vsebino lahko znanja, izkušnje in sposobnosti za kolektivno dogovarjanje razdelimo na tri skupine:

A. POZNAVANJE RELEVANTNE ZAKONODAJE

B. ZNANJA IN SPRETNOSTI ZA VODENJE KOLEKTIVNIH POGAJANJA IN UVELJAVITEV DOGOVOROV

C. POGAJALSKA IN KOMUNIKACIJSKA ZNANJA.

V zvezi z oblikovanjem kompetenčnega modela je treba izhajati iz kompleksnosti, obsežnosti in časovne komponente kolektivnega dogovarjanja. Ni mogoče pričakovati, da bi vsak pogajalec posedoval vse kompetence. Zato smo v kompetenčnem modelu opredeliti dve ravni intenzivnosti oziroma kakovosti funkcionalnih kompetenc glede na vlogo posameznika v samem procesu kolektivnega dogovarjanja.

Raven 1: Splošne kompetence: naj bi imeli vsi pogajalci/sodelujoči v postopku kolektivnega dogovarjanja;

Raven 2: Posebne kompetence: naj bi imeli pogajalci/sodelujoči v postopku kolektivnega dogovarjanja odvisno od funkcije oziroma aktivnosti, ki jih v pogajanjih opravljajo (vodja pogajalske skupine, pisanje pravnih določil, organizacijske zadeve, priprava strokovnih podlag), ter deloma lahko tudi odvisno od ravni kolektivnega pogajanja (podjetniška raven, raven dejavnosti, panoge, nacionalna raven). Sem sodijo posebna znanja ali pa višja stopnja zahtevane splošne kompetence.

Fotogalerija