Novice


Arhiv: Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Manager sta se sestala s predstavniki Združenja delodajalskih organizacij Republike Češke in sedmimi predstavniki regionalnih zavodov za zaposlovanje Češke

Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje Manager sta se sestala s predstavniki Združenja delodajalskih organizacij Republike Češke in sedmimi predstavniki regionalnih zavodov za zaposlovanje Češke, in sicer v okviru evropskega projekta, ki se fokusira na enakopravnost spolov (predvsem enako plačilo in karierno napredovanje). V okviru projekta so predvideli tudi izmenjavo dobrih praks s tujimi državami. Slovenija je bila izbrana kot ena izmed držav EU z visoko stopnjo enakosti spolov.

Predstavniki GZS (Igor Knez) in Združenja Manager (Saša Mrak, Medeja Lončar, Enej Kirn) so izpostavili formalne osnove, zgodovinske pogoje, ter tudi neformalne, avtonomne pobude in iniciative, ki krepijo ozaveščenost glede enakosti spolov, predvsem projekte, kot so razvojni programi za spodbujanje ženskega managementa, certifikat Družini prijazno podjetje, nagrade za zaposlovalce, projekte socialnih partnerjev, ki so bili izvedeni ali se izvajajo na temo enakosti spolov, zakonodajne okvire ter tudi socialne pravice, ki omogočajo in zagotavljajo večje možnosti za karierno napredovanje, še posebej žensk. Predstavniki Češke so predstavili tudi situacijo na Češkem, kjer je največji problem razlika v višini plačila za delo, kjer ženske zaostajajo kar 22% v povprečju v primerjavi za moškimi. Slovenija lahko svoje pozitivne rezultate pripiše tudi višjemu odstotku visoko in višje izobraženih žensk, hkrati pa je bilo izpostavljeno, da se spodbuja izobraževanje žensk tudi v bolj tehničnih inženirskih poklicih, s katerimi bomo v Sloveniji dosegli višjo dodano vrednost.


Fotogalerija