Novice


Kako ravnati s tlemi v dobro ekosistema

Tla opravljajo ključne ekosistemske storitve, ki bistveno prispevajo k blaginji ljudi. Neresno bi se bilo obrniti stran od te problematike.

Onesnaženje tal v Sloveniji ostaja problem

Slovenija pripravlja nov sistem varstva tal. Na nekaterih območjih je stanje še vedno skrb vzbujajoče.

Slovenska podjetja v sožitju z okoljem

Številna podjetja se zavedajo, da za učinkovito varstvo okolja ni dovolj zgolj slediti zakonskim predpisom, ampak je potrebna celostna strategija.

Razpis programa BBI

11.4.2017 je bil objavljen je razpis v okviru programa BBI (BioBased Industries)

Arhiv: Uporaba odpadkov kot sekundarnih surovin, 2-dnevna mednarodna konferenca

Dogodek je namenjen prikazu aktivnosti v Sloveniji in tudi širše, ki so v podporo krožnemu gospodarstvu ter prepoznavanju priložnosti in izzivov, ki jih krožna ekonomija predstavlja za industrijo. Vljudno vabljeni!

Arhiv: GRADIVA s konference MOVECO, 22. februar 2017

V okviru mednarodnega projekta MOVECO, ki je sofinanciran s strani Evropske unije (ESRR, IPA), smo organizirali konferenco pod naslovom Razširjena odgovornost proizvajalcev kot orodje, ki podpira krožno gospodarstvo.

Arhiv: Konferenca MOVECO: Razširjena odgovornost proizvajalcev kot orodje, ki podpira krožno gospodarstvo

Predstavili bomo ključne teme, ki se izpostavljajo na ravni EU, z vidika sprememb zakonodaje na področju ravnanja z odpadki za prehod v krožno gospodarstvo ter jih povezali z možnostmi za ta prehod pri nas, ki se kažejo v razvoju bio-ekonomije, ustrezni podpori inovacijam in postopkih digitalizacije gospodarstva. Vljudno vabljeni!

Arhiv: Kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte

MOP vabi na LIFE informativni dan 2017, ki bo potekal 24. januarja v Mariboru in 26. januarja v Postojni.

Arhiv: VOŠČILO 2017

Voščilo

Arhiv: Metode za DOLOČANJE PRIHRANKOV ENERGIJE – v javni obravnavi do 12. 12. 2016

Sprememba roka za podajo pripomb na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije.