Združenje kemijske industrije

Članstvo ZKI v mednarodnih organizacijah


Združenje kemijske industrije je včlanjeno v Svet evropske kemijske industrije (CEFIC).

Združenje tesno sodeluje tudi s panožnimi združenji vrste evropskih držav, gospodarskih partneric Slovenije. Poleg tega je Združenje kemijske industrije tudi član oziroma tesno sodeluje z naslednjimi organizacijami:

  • Združenje evropskih proizvajalcev lepil in tesnil FEICA (Federation Europeenne des Industrie de Colles et Adhesifs),
  • Evropsko združenje proizvajalcev detergentov in čistil A.I.S.E. (Association Internationale de la Savonnerie, de la Detergence et des Produits d'Entretien),
  • Evropsko združenje proizvajalcev kozmetičnih proizvodov Cosmetics Europe (Cosmetics Europe - the Personal Care Association);
  • Združenje evropskih proizvajalcev umetnih mas PlasticsEurope (Association of Plastics Manufacturers in Europe).

Avtor: ZKI