Združenje kemijske industrije

Pogajalska skupina za kolektivno pogodbo dejavnosti  in  Plačna mreža ZKI


Delodajalska pogajalska skupina za kolektivno pogodbo dejavnosti nastopa kot pogajalec - zastopnik interesov delodajalske strani pri sklepanju kolektivne pogodbe dejavnosti , ki se sklepa za ožjo kemijsko, farmacevtsko, gumarsko ter plastično-predelovalno industrijo. Po potrebi ZKI-ju služi tudi za posvetovanje glede vsebin, povezanih z delovnimi razmerji, kadri ipd., v zvezi s stiki s sindikati pa je pooblaščena tudi za področja varnosti in zdravja pri delu, politike zaposlovanja, promocije poklicev  itd.,  ki jih vsebinsko in izvajalsko sicer pokriva Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji.

Člani delodajalske pogajalske skupine za kolektivno pogodbo dejavnosti so:

 • Nada Majnik-Likar (HELIOS Domžale, d.o.o.) - predsednica
 • Vlasta Čremošnik (ADIENT SLOVENJ GRADEC d.o.o.)
 • Helena Fatur (AquafilSLO d.o.o.)
 • Polona Fink Ružič 
 • Bojan Flis (KAMNIK-SCHLENK d.o.o.)
 • Dori Silvija Gorenc (KRKA , d.d.)
 • Tomo Jarni (MELAMIN d.d.)
 • Maja Juvančič (ABHR d.o.o.)
 • Gabrijel Kozar (MARIFARM d.o.o.)
 • Metka Mršnik (MESSER SLOVENIJA d.o.o.)
 • Roman Pogačar (LEK d.d.)
 • Rok Švigelj (TRELLEBORG SLOVENIJA d.o.o.)
 • Blanka Žerjav (HENKEL MARIBOR d.o.o.)

Mandat skupine je vezan na obdobje mandata Upravnega odbora ZKI.

Več informacij o kolektivni pogodbi dejavnosti za kemijsko industrijo najdete tukaj >>>.  

Dodatne koristne informacije, povezane s kolektivnimi pogodbami, podatke za obračune plač in podobno pa najdete tudi  tu>>>. 

 

Plačna mreža ZKI služi predvsem kot strokovno posvetovalno zaledje delodajalski pogajalski skupini za kolektivno pogodbo dejavnosti ter kot kanal Združenja kemijske industrije za preverjanje stanja v družbah ali za posredovanje informacij družbam glede vsebin v zvezi s plačami, kolektivno pogodbo dejavnosti in relevantno povezano zakonodajo (delovnopravno, pokojninsko ipd.).

Mreža združuje predvsem sodelavce družb-članic ZKI, ki so pri slednjih odgovorni za področje plačnih sistemov.

 

Za več informacij o Pogajalski skupini za kolektivno pogodbo dejavnosti in Plačni mreži ZKI  pišite Združenju kemijske industrije na naslov zki@gzs.si ali  pokličite na tel. št. 01/5898 257.