Združenje kemijske industrije

Pogajalska skupina za kolektivno pogodbo dejavnosti  in  Plačna mreža ZKI


Delodajalska pogajalska skupina ZKI za kolektivno pogodbo dejavnosti nastopa kot pogajalec - zastopnik interesov delodajalske strani pri sklepanju kolektivne pogodbe dejavnosti , ki se sklepa za ožjo kemijsko, farmacevtsko, gumarsko ter plastično-predelovalno industrijo. Po potrebi ZKI-ju služi tudi za posvetovanje glede vsebin, povezanih z delovnimi razmerji, kadri ipd., v zvezi s stiki s sindikati pa je pooblaščena tudi za področja varnosti in zdravja pri delu, politike zaposlovanja, promocije poklicev  itd.,  ki jih vsebinsko in izvajalsko sicer pokriva Sekcija za zaposlovanje in kadre v kemijski industriji.

Mandat skupine je vezan na obdobje mandata Upravnega odbora ZKI.

Več informacij o kolektivni pogodbi dejavnosti za kemijsko industrijo najdete tukaj >>>.  

Dodatne koristne informacije, povezane s kolektivnimi pogodbami, podatke za obračune plač in podobno pa najdete tudi  tu>>>. 

 

Plačna mreža ZKI služi predvsem kot strokovno posvetovalno zaledje delodajalski pogajalski skupini za kolektivno pogodbo dejavnosti ter kot kanal Združenja kemijske industrije za preverjanje stanja v družbah ali za posredovanje informacij družbam glede vsebin v zvezi s plačami, kolektivno pogodbo dejavnosti in relevantno povezano zakonodajo (delovnopravno, pokojninsko ipd.).

Mreža združuje predvsem sodelavce družb-članic ZKI, ki so pri slednjih odgovorni za področje plačnih sistemov.

 

Za več informacij o Pogajalski skupini za kolektivno pogodbo dejavnosti in Plačni mreži ZKI  pišite Združenju kemijske industrije na naslov zki@gzs.si ali  pokličite na tel. št. 01/5898 257.