Zapri

Podatkovne baze GZS


- Poslovne informacije iz zunanjetrgovinske baze GZS
- Svetovni in domači sejmi
- SloExport – baza slovenskih izvoznikov
- Podatki o tujih podjetjih in bonitete poslovanja
- Splošne poslovne informacije
- Posredovanje naslovov slovenskih podjetij
- Iskanje možnih poslovnih partnerjev
- Informacije o širšem slovenskem poslovnem okolju
- Izpisi kazalnikov poslovanja
- Statistika proizvodnje
- Borza ponudb in povpraševanj
Pri vstopu na domače ali tuje tržišče slovenska podjetja potrebujejo veliko število raznovrstnih poslovnih informacij. Gre predvsem za iskanje podatkov, ki podjetju olajšajo nastop na domačem ali tujem trgu, nudijo pomoč pri sklepanju pogodb in so podporni mehanizem za poslovne odločitve. V Infopiki vam na enem mestu ponujamo dostop do različnih virov podatkov in vam pripravimo ali pomagamo najti informacije, izpisane iz zunanjetrgovinske baze (statistični podatki o blagovni menjavi Slovenije s tujino, menjava, razvrščena po državah, dejavnostih, blagu, seznami uvoznikov in izvoznikov...), baze svetovnih in domačih sejmov, baze tujih podjetij in poslovnih bonitet ter baze SLOexport, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki iščejo poslovne povezave.Posredovanje naslovov slovenskih proizvajalcev, prodajalcev, storitvenih podjetij, iskanje potencialnih poslovnih partnerjev za slovenska in tuja podjetja; posredovanje informacij o širšem poslovnem okolju v Sloveniji, izpise kazalnikov poslovanja za dejavnosti, regije in izpise kazalnikov poslovanja za posamezno podjetje naročnika; statistiko proizvodnje; posredovanje informacij in osnovnih izpisov iz borze ponudb in povpraševanj ter pomoč pri vpisu vaše ponudbe v Mednarodno borzo ponudb in povpraševanj.

Strokovnjakinja: Tanja Jamnik, Infopika, GZS
Kontakt: info@gzs.si
Tel.: 01/5898 000
Ure podajanja informacij in nasvetov: vsak delovni dan, 9.00-15.00


Avtor: Infopika