Zapri

Andrej Poklič, direktor podjetja GKN Driveline Slovenija, d.o.o

Član GZS-Združenje kovinske industrije smo že dolga leta iz nekaj preprostih razlogov, ki dodajajo podjetju, ki ga vodim, in meni osebno dodano vrednost. Združenje kovinarjev je najbolje organizirano in vodeno združenje znotraj celotne GZS. Združenje ima moč vplivanja na pomembne odločitve oziroma sklepati dogovore v korist celotne branže s sindikati in zakonodajno vejo oblasti. Moč glasu in verodostojnost v pogajanjih s partnerji daje članstvo, predvsem aktivno članstvo, ki s svojimi predlogi in nasveti pomembno oblikuje strategije in tako vpliva na razvoj celotne panoge v Sloveniji. Brez Združenja nikoli ne bil spoznal toliko dobrih podjetji v Sloveniji in imel priložnost prenesti veliko dobrih praks in idej od drugih. Združenje je zame ustrezna platforma za medsebojno povezanost kovinarjev v Sloveniji. V Združenju cenim transparentnost delovanja, odprtost, fleksibilnost in predvsem dinamično prilagajanje trgu in okolju, v katerem delujemo.


Slavka MARINIČ, nekdanja predsednica uprave podjetja PRIMAT d.d.

»V Združenje kovinske industrije, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije pod vodstvom direktorice mag. Janje Petkovšek, smo včlanjeni že vrsto let. Smo uspešno podjetje s stabilnim poslovanjem in dobrimi poslovnimi rezultati, ki si stalno prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja in dviganje konkurenčnosti slovenske industrije. In tu vidimo glavno prednost sodelovanja v Združenju: s skupnimi močmi lažje izvajamo ukrepe, s katerimi izboljšujemo poslovne pogoje, razvijamo kadre, opredeljujemo prioritetna področja in iščemo rešitve, saj nam skupni interesi dajejo večjo moč ukrepanja. Sodelovanje v Združenju nam je prineslo številne koristi, tako poslovne kot tudi osebne, od ključnih informacij do stikov z  uglednimi podjetji in podjetniki. Ga. Petkovšek nam je vedno na voljo za nasvet in kompetentno pomoč pri reševanju vprašanj, od ekipe prejmemo veliko koristnih informacij in tako je Združenje prostor, kjer lahko v dobrem duhu skupaj še aprej razvijamo odličnost slovenskega gospodarstva.«


Aleš BIZJAK, direktor podjetja POCLAIN HYDRAULICS d.o.o.

»V okviru Združenja kovinske industrije imamo možnost mreženja s predstavniki dobrih podjetij, možnost izmenjave najboljših izkušenj in praks (»best practices«), možnost skupnega dvigovanja ugleda kovinske industrije in možnost, da pripomoremo k razvoju slovenske industrije nasploh. Pri tem cenim druženje z uglednimi predstavniki podjetij, sodelovanje na ključnih projektih in oglede vrhunskih podjetij. Vodstvo Združenja vsekakor dobro povezuje našo celotno skupino.«
Branko Kurbus, nekdanji direktor podjetja Arcont d.d.

Proizvodna podjetja potrebujejo krovno organizacijo, ki lahko v relaciji do vlade in njenih organov zastopa njihove interese. Če smo zbrani samo kovinarji, potem imamo podobne interese in pričakovanja. To je osnovni razlog, zakaj smo v Združenju kovinske industrije. Ena izmed pomembnejših funkcij je tudi zastopanju v odnosih s sindikatom SKEI pri pogajanju o plačah in drugih prejemkih. V slogi je moč.

Osebno sem v svojem obdobju sodelovanja v Združenju največ dobil od druženja in obiskov drugih proizvodenj. Vsekakor dajem to možnost na prvo mesto pomembnosti članstva v Združenju in članstva v Upravnem odboru. Primeri dobrih praks in možnost neposrednega obračanja na kolege direktorje z vprašanji in mnenji so dodatne koristi članstva.

Ena izmed vrlin Združenja je po mojem mnenju tudi direktorica Janja, ki s svojim slogom vodenja na prijeten in strokoven način združuje naše interese. Znotraj Upravnega odbora smo razvili iskreno stanovsko prijateljstvo, zato nam ni težko dati sejam in obiskom podjetij prednost pred drugimi nalogami.«

mag. Matej Koglot, direktor podjetja Gostol TST d.d.

»Člani Združenja kovinske industrije smo že vrsto let, ker se nam zdi pomembno, da smo v stalnem kontaktu s podjetji iz kovinske industrije. Med njimi so tudi naši poslovni partnerji, tako kupci kot dobavitelji, s katerimi preko srečanj, ki so organizirana s strani Združenja kovinske industrije, še utrjujemo poslovno sodelovanje. Najpomembnejše in hkrati tudi najkvalitetnejše so informacije, ki si jih izmenjujemo s člani Združenja, saj tako iz prve roke izvemo, kaj se dogaja na trgu. Prav tako smo zadovoljni z ekipo Združenja, saj jehitro odzivna in nam vedno posreduje informacije, ki jih potrebujemo.«


 


Boštjan DOKL MENIH, direktor podjetja Gorenje Orodjarna d.o.o.

 »Od Združenja kovinske industrije ažurno prejemamo tiste informacije, ki nas najbolj zanimajo, vezane na tržne razmere, poslovne kazalnike, trende gibanj in napovedi. Za nas je bilo zato zanimivo sodelovanje pri pripravi publikacije »Strateške smernice za panogo slovenske kovinsko predelovalne industrije 2017–2022«. Pri pripravi smernic smo v sodelovanju s ključnimi inštitucijami in ministrstvi iskali odgovore na vprašanja: kaj je tisto, kar bo za nas najpomembnejše v prihodnjih letih? Katere so nevarnosti in tveganja, na katere moramo biti pozorni, in kako lahko priložnosti obrnemo sebi v prid? Kdo so in bodo naši glavni konkurenti? V katero smer se bo razvijala digitalizacija industrije in kaj to pomeni za naše kadre in izobraževalne sisteme? Kdo so ključni partnerji, ki nam bodo v prihodnosti pomagali premostiti izzive, in na kakšen način? Eden od ključnih partnerjev bo zagotovo ostalo Združenje kovinske industrije kot glavno panožno združenje za zastopanje naših interesov in podporno okolje za dvigovanje konkurenčnosti našega sektorja. Vsi člani združenja se zavedamo in podpiramo idejo, da podjetje ne more biti uspešno samo zase, temveč lahko uspešno posluje le v zdravem poslovnem okolju, kjer gre dobro vsem in ne le enemu. V tem smislu je Združenje družina, ki skrbi za interese svojih članov in že danes razmišlja o izzivih jutrišnjega dne, da nam podjetjem zagotovi stabilno poslovno okolje in nam pomaga ostati korak pred konkurenčnimi trgi.«


Peter SMOLE, nekdanji direktor podjetja GKN Driveline Slovenija, d.o.o.


»V okviru Združenja se udeležujemo najrazličnejših aktivnosti in projektov. Ponosni smo na to, da smo lahko z našimi izkušnjami in vpogledom prispevali k zmanjšanju ključnih vrzeli v znanju srednješolcev in zaposlenih v okviru mednarodnega projekta skillME pod vodstvom Združenja, kjer smo v sodelovanju z drugimi slovenskimi kovinskimi podjetji kot tudi partnerji s Slovaške, Latvija in Hrvaške opredelili najbolj pereče manjkajoče kompetence v kovinski in elektro industriji in razvili učne programe za odpravljanje teh vrzeli. Z usposabljanji s področja branja tehnične dokumentacije, CAD/CAM, strojnega vida in kompozitnih materialov, ki predstavljajo za naš sektor ključna znanja, smo zgolj v pilotni fazi uspeli usposobiti več kot 100 dijakov in zaposlenih slovenske kovinske industrije, letos pa so moduli že vključeni v izobraževalne programe številnih šol za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Tovrstne aktivnosti, ki imajo neposreden učinek na izboljšanje pogojev na trgu dela, nam vsakič znova dokazujejo smiselnost in nujnost sodelovanja in povezovanja med podjetji, ki se odvija v okviru Združenja kovinske industrije.«

 

Mag. Sandra Avsec, strokovnjakinja s področja tveganj, povezanih z varnostjo zaposlenih  in procesi v podjetju ter aktivna sodelavka Združenja kovinske industrije s področja izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu

Večletne izkušnje s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter ozaveščenosti zaposlenih o zdravem načinu življenja, prijaznemu do okolja, z veseljem delim, skupaj z Združenjem kovinske industrije, na člane Združenja in ostale zainteresirane. Ljudje so največje bogastvo in steber vsake organizacije, zato se mi zdi ključno, da spoznamo pozitivne učinke vlaganja v zdravje in varnost zaposlenih. Ena najenostavnejših in obenem najučinkovitejših poti izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu je članstvo v Združenju. Z vključevanjem v različne organizirane aktivnosti, ki jih Združenje izvaja s pomočjo in ob podpori nas, posameznih strokovnjakov, podjetja pridobijo zanesljivega partnerja za dosego pomembnih izboljšav na področju skrbi za zdravje, predvsem s področij duševnega, fizičnega zdravja ter ergonomije. Skupaj z Združenjem organizacije lažje dosegajo tako poslovne kot tudi osebnostne cilje, saj promocija zdravja na delovnem mestu prinaša zadovoljstvo zaposlenih, s tem pa uspešnost podjetja ter zagotavlja stabilnost poslovanja. Združenje s promocijskimi materiali, vsebinskimi / tematskimi dogodki in številnimi primeri dobrih praks, ki jih pripravlja skupaj s sodelavci in člani Združenja na podlagi lastnih izkušenj in praks, pomaga uvesti preverjeno delujoče praktične rešitve za doseganje večje ozaveščenosti in motivacijo zaposlenih. Mag. Janja Petkovšek s svojo ekipo sodelavcev, z neustavljivo energijo in pozitivno naravnanostjo do izboljšav, v razmerju delovne uspešnosti in počutja zaposlenih, predstavlja enega pomembnih (čeprav včasih neupravičeno pozabljenega) členov kovinske industrije.