Zapri
Sporočilo 08 – oktober 2021


KLUB DIREKTORJEV

6. oktober 2021

V okviru oktobrskega srečanja Kluba direktorjev so člani obravnavali štiri aktualne teme: aktuialno na področju »covid in PCT v podjetju«, s čimer se je v drugi polovici septembra intenzivno ukvarjal krog kadrovikov. Srečanji sta bili izvedeni dan pred in teden po začetkom veljave novega odloka, pri čemer je hitra in številčna odzivnost potrdila nujnost in pomembnost srečanja. VEČ… 

Sledila je predstavitev trenutnega stanja na socialnem dialogu, kjer je direktorica predstavila  srečanje med vodstvom pogajalske skupine SKEI in vrhom ZKovI. Problem, na katerega podjetja vse bolj opozarjajo, je ta, da delavci ne poznajo razlike med najnižjo osnovno plačo in svojo izplačano plačo. Ob navedeni pereči problematiki je direktorica predstavila osnutek komunikacijskega načrta, katerega bi podjetja lahko uporabila z namenom zmanjšanja nejevolje med delavci. Komunikacijski načrt bo vseboval navodila in napotke, kako delavcem na preprost način predstaviti razliko med NOP in OP. Problem se namreč izhaja iz pomanjkljivega znanja: zaposleni so prepričani, da dvig NOP sam po sebi pomeni dvig plače. Zaposleni se ne zavedajo, da so OP v večini podjetij že v osnovi višje kot NOP - namen načrta je tako pojasniti razliko in s tem zmanjšati pritisk na posamezne delodajalce.

Nekaj besed je bilo namenjenih tudi težko pričakovanemu razpisu za digitalno transformacijo podjetij, katerega objava je obljubljena v zadnjem kvartalu. Na razpisu bodo lahko kandidirala velika in večja srednje velika podjetja, ki bodo V KONZORCIJIH z malimi inovativnimi ali start-up in scale-up podjetji in/ali podpornimi okolji izvedla stopenjsko ali celovito digitalno transformacijo podjetij. Za konzorcijski projekt bodo lahko prejeli med 1 mio in 2,5 mio evrov subvencije. Razpis bo objavljen po obstoječih shemah državnih pomoči, in sicer bo kombinacija RRI pri stroških dela ter regionalne ali MSP sheme pri investicijskemu delu.

Nato je direktorica na kratko predstavila na pobudo UO: zgledu kadrovske in nabavniške skupine bomo oblikovali tudi skupino Zeleno-ustvarjalno-pametno, z delovnim imenom digi obroč. Fokus njenega delovanja bodo izbrani sogovorniki in izmenjava izkušenj med strokovnjaki, ki so v podjetjih zadolženi za digitalno preobrazbo (najsi za produktivnost ali razvoj; digitalizacijo proizvodnje, robotizacijo, virtualne dvojčke, senzorji in aktuatorji,..). Udeležence srečanja je povabila, da posredujejo kontakte svojih strokovnjakov, ki bodo sodelovali v tej skupini.

Zadnja obravnavana tematika na srečanju je bila obnovitev srečanja foruma nabavnikov s predsednikom uprave Kovintrade, ki se je osredotočalo na gibanje cen vhodnih surovin in materialov. Pri tem je direktorica na kratko povzela, da so se jeklarne v preteklosti, ko je bila ponudba večja od povpraševanja, soočale z nizkimi cenami materialov in posledično z izgubo. To je vodilo k zaprtju železarn in padcu proizvodnje, posledično pa je bilo manj kapacitet za proizvodnjo surovin. Hkrati se je v vmesnem obdobju zgodila »korona« ter nepričakovana visoka gospodarska rast na Kitajskem. Surovin je začelo primanjkovati, zaradi zapiranja jeklarn ni bilo več dovolj lastnih kapacitet za proizvodnjo, istočasno pa se je povečalo povpraševanje po določenih surovinah. Na vse podane dejavnike se je celoten svetovni trg odzval z drastičnim povišanjem cen surovin in materialov. VEČ…

Sledila je osrednja točka vsakega klubskega srečanja – diskusija, v kateri so direktorji izpostavili, da je glede naročil tržna situacija dobra. Vsi so zadovoljni s prebujanjem trga in z rastjo naročil, saj jim to omogoča boljše poslovne rezultate v primerjavi s predhodnim letom in pričakovati je nadaljevanje trenda rasti naročil tudi v prihajajočem letu.

Problem, katerega opažajo, je omejitev rasti zaradi pomanjkanja delovne sile. Vsi so se  strinjali,  da vlada splošno primanjkovanje kadra (ne le usposobljenega, ampak tudi takega, ki bi ga lahko usposobili). Glede na rast naročil bi lahko realizirali boljše rezultate, vendar kadra ni. Soočajo se s problematiko odhajanja in zadrževanja kadrov. Nekateri direktorji so v svojih podjetjih opazili, da mlajši vodje ne želijo prevzemati dela in odgovornosti, ker njihovi podrejeni  dobijo višje plače (zaradi dodatkov delovne dobe).

Skrb vzbujajoče je nenehno dviganje cen vhodnih surovin in materialov, pri čemer je opazno, da vedno večji stroški nažirajo letošnje dobičke. Poleg vedno višjih cen surovin, podjetja opažajo drastično rast cen energentov. Pri primerjavi cen energentov so nekateri zaznali 100% povišanje glede na preteklo leto. Za prihodnje leto so napovedane visoke cene energentov, podjetja na tem področju ne vidijo stabilnosti, predvidevajo pa, da bo to najverjetneje vplivalo na njihovo cenovno politiko. Oblikovala se je pobuda, da Združenje izvede analizo trenutnih cen zakupljene energije ter – če bo izvedljivo – tudi projekcijo za leto 2022, pri čemer so udeleženci izrazili pripravljenost sodelovati pri aktivnostih.

Direktorica združenja Janja Petkovšek je sejo zaključila s povabilom na jubilejno 20. srečanje, ki bo potekalo v decembru 2021.

Sporočilo 07 - september 2021


PCT in testiranje zaposlenih 

14. september 2021

Na podlagi mnogih dilem in vprašanj je dan pred začetkom veljave novega odloka o načinu izpolnjevanja PCT pogoja direktorica Janja Petkovšek sklicala virtualno srečanje. Hitra in številčna odzivnost je potrdila nujnost in pomembnost srečanja. Direktorica je podala ključne informacije ter do sedaj znana navodila o pogojih zagotavljanja PCT pogojev v podjetjih in njihovi izvedbi. Udeleženci, ki so se v velikem številu odzvali vabilu, so v drugem delu ob vprašanjih izmenjali svoja mnenja in dileme.

Na srečanju je direktorica predstavila najnovejše informacije. Izpostavila je, da se z novim odlokom, ki je stopil v veljavo 15.9.2021, PCT pogoj širi na vse zaposlene in samozaposlene. Pogoj je izpolnjen ob predložitvi dokazila o prebolevnosti, cepljenju ali testu na virus SARS-CoV-2. Za opravljanje dela se zaposlenim kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Med ostalim je bilo izpostavljeno, da morajo PCT pogoj dokazovati tudi osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oz.  prisotni pri izvajanju dejavnosti v RS.

Stroški testiranja so sedaj pereča tema za marsikaterega delodajalca. Direktorica je pojasnila, da trenutno  zaposlenim teste za samotestiranje plača delodajalec, uporabniki storitev oz. dejavnosti pa jih plačajo sami. Sredstva za testiranje s HAG testi in PCR testi za osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti (to so osebe, ki imajo kontraindikacije za cepljenje), kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, zagotavlja proračun RS.

Trenutni odlok veleva, da mora delodajalec od 15.9.2021 do nadaljnjega samotestiranje organizirati na delovnem mestu za zaposlene, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja. Delodajalec izda Sklep  o testiranju oz. obveznem upoštevanju pogoja PCT na delovnem mestu. Čas in kraj samotestiranja določijo odgovorne osebe v podjetju, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, zaposleni pa morajo samotestiranje opraviti enkrat tedensko v enakih presledkih. Za namen samotestiranja mora odgovorna oseba posredovati zaposlenemu evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega, ob tem pa je direktorica združenja večkrat opozorila na pomembnost varovanja osebnih podatkov. Rezultati testiranja s HAG testi za samotestiranje se ne vnašajo v Centralni register podatkov o pacientih in niso podlaga za pridobitev QR kode oz. digitalnega covid potrdila.

Opozorila je, naj bodo ob nabavi hitrih antigenskih testov za samotestiranje pozorni na certifikate. Na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke razpolagajo z informacijami in seznamom IVD testov, ki so pridobili CE certifikat ter so s tem namenjeni končnim uporabnikom. Več si lahko preberete na naslednji povezavi Seznam testov  (JAZMP) .

Na podlagi prejetih vprašanj pa je preverila in predstavila tudi ceno in veljavnost antigenskih testov. Trenutni podatki na spletu kažejo gibanje cene med 3 in 11 evrov za samotestirni set, cena HAG testa je 12 evrov, cena PCR testa pa se giba med 70 in 100 evrov.

 Za konec je direktorica še izpostavila stališče GZS glede najnovejšega vladnega odloka. Mnenja so, da stroška testiranja ne bi smeli nositi delodajalci, marveč bi moral vsak posameznik, ki se brez utemeljenih zdravstvenih  razlogov ni odločil za cepljenje, prevzeti odgovornost in stroške lastnega testiranja.


Pripravila Strokovna služba ZKovI

 

Sporočilo 06 – junij 2021


16. junij 2021

Kovinska industrija: Klub direktorjev junija v ospredje postavil 3D tisk kovin – potencial uporabe v podjetju

3D tisk kovin je znan kot precej drag in zato primeren le za posebne primere kot so npr. prototipni kosi. Verjetno lahko pričakujemo, da se ta tehnologija s časom ceni. Na tržišču pridobivamo že informacije, da je izdelava v določenih primerih smotrna že za manjše serije. Kdaj in za kaj bo tehnologija 3D tiska kovin konkurenčna in primerna za serijsko proizvodnjo?


V okviru junijskega srečanja Kluba direktorjev smo v ospredje postavili uporabnost 3D tiska kovin v podjetjih. Najprej smo opravili standardni pregled poslovanja podjetij v prvi polovici letošnjega leta, kjer so direktorji izpostavili svoje dosežke ter orisali ključne omejitve, s katerimi se soočajo pri nabavi vedno dražjih surovin, pomanjkanju materialov ali polizdelkov ter težavah pri logistiki in transportu, ki botrujejo razlogom k dvigu cen za slovenske proizvode in storitve. Večina direktorjev je pri tem opozorila še na težave pri zaposlovanju usposobljenih  kadrov, ki jih pri nas kronično primanjkuje.