Zapri

Stališče o dokumentu  "Organizacija, veščine in socialni dialog: prehod na digitalno proizvodnjo" - (Position paper)


Digitalizacija in avtomatizacija v proizvodnem sektorju sta med najpomembnejšimi izzivi za socialne partnerje, ki zastopajo podjetja in delavce. Sindikati in združenja delodajalcev se danes spopadajo s težkim in hitrim tehnološkim prehodom (za katerega so značilni internet stvari, masovni podatki, sodelujoča robotika, 3D-tiskanje in umetna inteligenca), ki ga je treba usmerjati tako, da ne bo povzročil izgube milijonov delovnih mest, kot je bilo napovedano v več študijah.

Cilj deležnikov se mora osredotočati na usklajevanje zaščite dela z večjo konkurenčnostjo in produktivnostjo podjetij. Prav zato so pridobivanje novih veščin, usposabljanje in organizacija dela temeljni in nujni vidiki, ki jim je treba nameniti pozornost. Vendar pa teh prizadevanj nobeden od deležnikov ne more uresničiti enostransko.

Zato je namen projekta SoDiMa postavitev socialnega dialoga v središče prehoda k proizvodni industriji prihodnosti; to se bo poskušalo doseči neposredno na evropski ravni s krepitvijo Odbora za sektorski socialni dialog na področju kovinske industrije, s čimer se bo odgovorilo na izzive, ki jih prinaša dokument EU. To bo zaznamovalo nov začetek za socialni dialog in z njim povezane dejavnosti ter omogočilo doseganje njegove prepoznavnosti z novimi in inovativnimi rezultati ter aktivnostmi. Okrepitev Odbora in vključevanje držav, ki so dosegle različne stopnje v razvoju digitalne proizvodnje, bosta spodbujala izmenjavo dobrih praks in pripravo smernic, ki lahko posameznim državam pomagajo zvišati raven poslovnih inovacij in veščin delavcev.

Dokument je bil zasnovan v času, ko podjetja, delavci in vlade niso pričakovali sprememb, ki jih je prinesla pandemija. Hkrati pa je v zadnjih mesecih postalo vse bolj jasno, da so številni izzivi, pred katere nas je postavila pandemija, globoko povezani s procesom preobrazbe, ki za zdaj še poteka. Glavni vidiki te preobrazbe zajemajo široko digitalizacijo in organizacijski vpliv množičnega uvajanja dela na daljavo po vsem svetu. 

Eden največjih izzivov, ki je prišel do izraza med pandemijo, je potreba po načinu organizacije dela, ki se lahko zlahka spremeni ter s tem prilagodi proizvodnemu okolju in na splošno zelo prožnemu gospodarstvu. To vključuje preseganje nekaterih načel taylorističnega modela z začetka dvajsetega stoletja, s čimer se bo pripomoglo, da bodo ljudje in procesi bolje pripravljeni na prilagoditve v primeru nepričakovanih dogodkov in sprememb v povpraševanju, pri katerem vloga potrošnika (ki je zelo nepredvidljiva) postaja vse bolj osrednja. Verjamemo, da je vsebina in rezultat projekta SoDiMa, katerega del je ta dokument, niso samo pomembni, temveč tudi zelo aktualni v tem zgodovinskem obdobju. 

Celotna dokumenta/ stališče Organizacija, veščine in socialni dialog: prehod na digitalno proizvodnjo (v slovenskem in angleškem jeziku), si lahko prenesete na spodnjih povezavah: 

             

              SLO                             ENG