Združenje kemijske industrije

Slovenska kemijska industrija - ena najpomembnejših panog


KEMIJSKA INDUSTRIJA - DOBAVITELJ MATERIALOV IN IZDELKOV ZA VSE GOSPODARSTVO

Kemijska industrija je ena od vodilnih gospodarskih panog v Sloveniji in glede na standardno klasifikacijo dejavnosti vključuje tri podpanoge:

 • proizvodnjo kemikalij in kemičnih izdelkov,
 • proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov ter
 • proizvodnjo izdelkov iz gume in plastičnih mas.

Kemijska industrija zagotavlja številne tradicionalne pa tudi mnoge nove, napredne, trajnostne materiale, izdelke in tehnologije za večino drugih dejavnosti (predelovalna industrija, gradbeništvo, kmetijstvo, zdravstvo itd.), zato je vitalnega pomena za celotno gospodarstvo. Konkurenca na mednarodnem trgu hkrati zahteva nenehne izboljšave obstoječih tehnoloških procesov in izdelkov ter razvoj novih. Zaradi vseh teh razlogov kemijska industrija potrebuje sposobne, vedoželjne, dobro izobražene, inovativne in za delo motivirane kadre, z najnovejšimi znanji, ki v prakso prenašajo rešitve za številne izzive sodobnega časa.

KAJ KEMIJSKA INDUSTRIJA PROIZVAJA?

Proizvodnja ožje kemijske industrije: 

 • osnovne kemikalije, plastične mase kot surovine;
 • premazi (barve, laki) in tesnilne mase;
 • čistila in detergenti;
 • kozmetični izdelki;
 • lepila;
 • eterična olja;
 • sredstva za varstvo rastlin;
 • umetna vlakna;
 • ipd.

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov:

 • sestavine zdravil (učinkovine, pomožne/nosilne snovi;
 • zdravila za ljudi;
 • zdravila za živali;
 • prehranska dopolnila: vitamini, minerali ipd.

Proizvodnja izdelkov iz gume:

 • plašči in zračnice za vozila;
 • tesnila, transportni trakovi;
 • deli za pohištvo in avtomobilsko industrijo;
 • igrače, izdelki za šport, tiskarska guma ipd.

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas:

 • folije, plošče;
 • embalaža (vrečke, škatle opd.);
 • izdelki za avtomobilsko, pohištveno industrijo, za gradbeništvo (cevi, talne obloge, ograje ipd.), elektronsko in elektroindustrijo (bela tehnika ipd.)
 • izdelki za gospodinjstva, šport in prosti čas

KEMIJSKA INDUSTRIJA - DELO IN MOŽNOSTI ZA MNOGE PRIZADEVNE

V kemijski industriji je v letu 2013 delovalo več kot 700 različno velikih podjetjih. V njih je bilo zaposlenih dobrih 25 tisoč oseb, kar predstavlja 6% zaposlenih v vseh gospodarskih družbah v Sloveniji oziroma približno 15% vseh zaposlenih v predelovalnih dejavnostih. 

Slovenska kemijska industrija ustvari 75% vseh prihodkov s prodajo v tujini, kar kaže na njeno konkurenčnost v tujini. To ji tudi narekuje nenehni razvoj in pravočasno prilagajanje potrebam trga dela in odgovorno obnašanje do okolja in družbe, ki je vse bolj pozorna na elemente in vidike trajnostnega razvoja.

Kemijsko industrijo v Sloveniji zastopa in predstavlja Združenje kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS-ZKI), člani pa predstavljajo večinski delež kemijske industrije v Sloveniji.