Združenje kemijske industrije

Kadri so ključni


Za nadaljnji razvoj in konkurenčnost kemijske industrije ter za učinkovito varovanje zdravja in okolja so potrebni najboljši kadri, s »pravo kemijo«. Industrija, kamor spadajo proizvajalci kemikalij in kemičnih izdelkov, farmacevtskih surovin in preparatov ter izdelkov iz gume in plastičnih mas, potrebuje kadre iz različnih tehniških in naravoslovnih smeri: kemije, farmacije, elektrotehnike, strojništva, mehatronike, računalništva, fizike, biologije, medicine itd.

Kemijska industrija zagotavlja napredne trajnostne materiale, izdelke in tehnologije za večino drugih dejavnosti, konkurenca na mednarodnem trgu pa zahteva nenehne izboljšave obstoječih tehnoloških procesov in izdelkov ter razvoj novih. Zato kemijska industrija potrebuje sposobne, vedoželjne, dobro izobražene, inovativne in za delo motivirane kadre, z najnovejšimi znanji, ki v prakso prenašajo rešitve za številne izzive sodobnega časa.

"STRAST DO ZNANJA JE SPODBUDA ZA NAPREDEK"

Ustrezno izobraženi kadri so, poleg vlaganj v raziskave in razvoj, nujen pogoj za doseganje konkurenčnosti doma in v tujini. Velik pomen imajo tehniška znanja, prav tako pa tudi splošne kompetence, ki se razvijejo pretežno že v času šolanja. Skrb za nadgradnjo znanj, vezanih na posamezno panogo pa prevzemajo podjetja.

Podjetjem v kemijski industriji je pri tem v pomoč novi Kompetenčni center za kadre kemijske industrije – KoCKE, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad. Center KoCKE je namenjen kontinuiranemu izobraževanju zaposlenih v podjetjih kemijske industrije (vseživljenjskemu učenju). 

 KAJ O KADRIH PRAVIJO NEKATERA PODJETJA IZ KEMIJSKE INDUSTRIJE

 Proizvajalci kemikalij in kemičnih izdelkov

ATOTECH SLOVENIJA d.d.

Smo kemijsko podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo preparatov za površinsko zaščito kovin in plastike, preparatov za obdelavo tiskanih vezij in preparatov za termično obdelavo. Zaposlujemo strokovnjake, predvsem iz kemijske stroke (npr. kemijski tehniki, diplomirani inženirji kemijske tehnologije, diplomirani inženirji kemijskega inženirstva). V neposredni proizvodnji pa zaposlujemo kader z vsaj poklicno izobrazbo.
 

Skupina HELIOS

V Skupini Helios proizvajamo dekorativne in avtoreparaturne premaze, premaze za kovinsko industrijo in lesno industrijo, praškaste premaze, premaze za horizontalno cestno signalizacijo in umetne smole. Razvijamo nove, tržno zanimive izdelke in programe in se zavedamo pomena vlaganja v raziskave in razvoj ter inovativnosti na vseh področjih dela. Zato zaposlujemo kadre s kemijsko izobrazbo vseh stopenj, s katerimi krepimo naše razvojne ekipe,  spodbujamo izobraževanje ter povečujemo vlaganja v razvojno opremo in zagotovitev ustreznih delovnih pogojev.

MELAMIN d.d. Kočevje

Smo kemijsko podjetje, ki proizvaja predvsem smole za papirno, avtomobilsko, lesno in gumarsko industrijo. Zaposlujemo predvsem kemijske tehnike in kemijske inženirje. Ker vseh potrebnih kadrov ne uspemo pridobiti na trgu dela, štipendiramo dijake in študente, kateri se odločijo za ta poklic. Nudimo jim zanimivo delo z možnostjo osebnega razvoja, napredovanja in stalnost zaposlitve.

 Proizvajalci farmacevtskih surovin in preparatov

LEK d.d.

Lek je član Skupine Sandoz, Novartisove generične divizije. Razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila od standardnih generičnih do sodobnih podobnih bioloških zdravil. Prizadevamo si, da bi bilo zdravje dosegljivo vsem.

V zadnjih letih največ zaposlujemo v razvoju in proizvodnji, in sicer tako kadre naravoslovnih ved z visoko in še višjo izobrazbo, kakor tudi operaterje, mehanike in tehnike s srednješolsko stopnjo izobrazbe naravoslovne smeri (farmacija, kemija, strojnišvo, elektro) in izkušnjami z delom v proizvodnji. Prav tako zaposlujemo tudi na področju kontrole kakovosti in biofarmacevtike. V naši družbi vzgajamo odnose medsebojnega zaupanja in spoštovanja ter z osebno kakovostjo prispevamo k skupnim rezultatom družbe.

 Proizvajalci izdelkov iz gume

SAVATECH, d.o.o.

V družbi Savatech, d.o.o. se zavedamo, da so zaposleni naš  najpomembnejši vir uspeha. Zato ustvarjamo okolje, ki spodbuja     izvirnost, omogoča osebni razvoj, napredovanje in kakovost življenja za vse zaposlene.

Razvoj novih izdelkov in izboljšave obstoječih ter njihov plasma na zahtevnih svetovnih trgih zahteva visoko usposobljene strokovnjake na eni strani in v gumarstvu specializirane proizvodne delavce na drugi strani. Zaposlujemo predvsem posameznike, ki so zaključili študij na področju strojništva, kemije in kemijskega inženirstva: strojni tehnik, mehatronik, elektrotehnik-elektronik, univ.dipl.ing. kemijske tehnologije, strojništva, elektrotehnike.

Veyance Technologies Europe, d.o.o.

Smo družba v ameriški lasti in proizvajamo gumenotehnične izdelke (jermene, zračne vzmeti, avtomobilske in industrijske cevi, transportne trakove). V perspektivi bomo potrebovali predvsem tehnične poklice, zlasti strojne tehnike,  elektrotehnike ter navadne proizvodne delavce.

Izdelava in predelava polimerov

Plastika Skaza d.o.o.

Plastika Skaza je hitro rastoče in uspešno razvojno podjetje z  več kot 35-letno tradicijo v predelavi plastičnih mas tako v Sloveniji kot v Evropi in v svetu.  Zaupajo nam največje multinacionalke, kot so IKEA, GORENJE, LANDIS&GYR, GRAMMER, STRIEBEL & JOHN in številni drugi. Naši cilji so usmerjeni h tehnološkemu razvoju  in uveljavitvi lastnih blagovnih znamk ORGANKO in CUISINE.

V podjetju zaposlujemo predvsem strokovnjake na področju strojništva in tehnologije (diplomirani inženirji strojništva, mehatronike, elektrotehnike).

POLYCOM Škofja Loka d.o.o.

Smo podjetje, ki se ukvarja s predelavo plastičnih mas in orodjarstvom. Izdelujemo tehnično zahtevne izdelke ter sestavljamo sklope za različna področja: avtomobilsko industrijo, kompresorsko tehniko, elektroindustrijo, gospodinjske aparate in izdelke za osebno nego.

V konstrukciji, tehnologiji in kontroli iščemo in zaposlujemo  strokovnjake naravoslovnih ved (strojništvo, kemija, tehnologija polimerov itd.) s VI. oz. VII. stopnjo izobrazbe. V orodjarni in proizvodnji pa iščemo predvsem tehnični kader s IV. (oblikovalec kovin/orodjar) oz. V. stopnjo izobrazbe (strojni tehnik) ter izkušnjami z delom na področju brizganja plastike.