Združenje kemijske industrije

Izobraževanje za poklice v kemijski industriji


 SREDNJE ŠOLE, ki izvajajo programa: kemijski tehnik in farmacevtski tehnik

Opomba: Kar nekaj zgoraj naštetih šol ponuja tudi izobraževalni program za poklic Kozmetični tehnik.

SREDNJE ŠOLE - program BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA

 

VISOKE ŠOLE IN FAKULTETE ter programi, ki jih izvajajo

Visoka šola za tehnologijo polimerov:

 • Visokošolski študijski programi:
  • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologija polimerov
  • magistrski študijski program 2. stopnje Tehnologija polimerov
  • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Interaktivni informacijski sistemi
  • visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Trajnostno inženirstvo
 • Programi za izpopolnjevanje:
  • Računalniške tehnologije
  • Tehnologije predelave polimerov
  • Management izdelovalnih tehnologij
  • Materiali
  • Orodjarstvo

Fakulteta za farmacijo (Univerza v Ljubljani):

 • Bolonjski programi 1. stopnje:
  • Enoviti magistrski študijski program Farmacija
  • Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina
  • Univerzitetni študijski program Kozmetologija
 • Bolonjski programi 2. stopnje:
  • Enoviti magistrski študijski program Farmacija
  • Magistrski študijski program Industrijska farmacija
  • Magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina
 • Bolonjski programi 3. stopnje:
  • Doktorski študijski program Biomedicina, smer Farmacija, Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter Toksikologija
Fakulteta za farmacijo v povezavi z Lekarniško zbornico Slovenije in Ministrstvom za zdravje izvaja tudi specializacije in vseživljenjska strokovna izobraževanja

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v Ljubljani):

 • Bolonjski programi 1. stopnje:
  • Univerzitetni študijski program Kemija
  • Univerzitetni študijski program Biokemija
  • Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo
  • Univerzitetni študijski program Tehniška varnost
  • Visokošolski študijski program Kemijska tehnologija
  • Visokošolski študijski program Kemijska tehnologija – izredni študij
 • Bolonjski programi 2. stopnje:
  • Magistrski študijski program Tehniška varnost
  • Magistrski študijski program Kemija
  • Magistrski študijski program Kemijsko izobraževanje
  • Magistrski študijski program Biokemija
  • Magistrski študijski program Kemijsko inženirstvo
 • Bolonjski programi 3. stopnje:
  • Doktorski študijski program Kemijske znanosti

 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Univerza v Mariboru):

 • Bolonjski programi 1. stopnje:
  • Univerzitetni program Kemijska tehnologija
  • Univerzitetni program Kemija
  • Visokošolski strokovni program Kemijska tehnologija
 • Bolonjski programi 2. stopnje:
  • Magistrski študijski program Kemija
  • Magistrski študijski program Kemijska tehnika
 • Bolonjski programi 3. stopnje:
  • Doktorski študijski program Kemija in kemijska tehnika

  

Seznam je bil obnovljen novembra 2014, pripravljen z namenom podajanja osnovnih usmeritev in tako ne vsebuje vseh šol in programov, ki so relevantni za poklice v kemijski industriji. Za kakršnekoli napake in pomanjkljivosti GZS in GZS-ZKI ne odgovarjata, zato se na informacije zanašate oziroma jih uporabljate na lastno odgovornost.