Koroška gospodarska zbornica
Davčni obračun in letno poročilo za leto 2018 Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, osrednji del seminarja pa je namenjen podrobnejšemu pregledu pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.
*
*
*
*
*
*
*

Verifikacija: