Koroška gospodarska zbornica
Arhiv: O ZALOGAH, OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH in TERJATVAH ter njihovem vplivu na BS, IPI in davčno osnovo!, Dravograd, 11.9.2018 Vabljeni vsi, ki želite obnoviti svoje znanje o navedenem ali pa vam navedena tematika še vedno povzroča sive lase – kratko in jedernato.
*
*
*
*
*
*
*

Verifikacija: