Koroška gospodarska zbornica

Poslovanje gospodarstva koroške regije v letu 2022
AJPES je pripravil dokument: Informacija o poslovanju poslovnih subjektov v Koroški regiji v letu 2022, z vsemi informacijami o poslovanju koroškega gospodarstva.

Informacija o poslovanju v Koroški regiji v letu 2022