Koroška gospodarska zbornica

Razpis 2022


GZS Koroška gospodarska zbornica odpira 19. razpis za najboljše koroške inovacije in ob tem vljudno vabimo inovatorje in inovatorke Koroške k sodelovanju.

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ GZS KOROŠKE GOSPODARSKE ZBORNICE INOVACIJAM V KOROŠKI REGIJI ZA LETO 2022

Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.  

Na razpisu lahko sodelujejo gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Koroške gospodarske zbornice. 

Predlagatelji lahko v letu 2022 prijavijo inovacijo vseh kategorij (produktno, procesno, trženjsko, organizacijsko ali družbeno), ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1.1.2020 do 31.3.2022.  

Prijave zbiramo najkasneje do četrtka, 31.marca  2022.

Naslov letošnjega inovacijskega izziva GZS je: »Z INOVACIJAMI PRESEGAMO MEJE«  kjer si želimo prepoznati inovacijo, katere vpliv najširše presega meje podjetja, organizacije, posameznika.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva TUKAJ.

Za dodatne informacije vabljeni, da pokličete na GZS Koroško gospodarsko zbornico, 031 647 677 ali 041 205 002 ali pišete na e-mail: koroska.gz@gzs.si

Vljudno vabljeni k predstavitvi inovacijskih dosežkov gospodarskega in družbenega okolja Koroške!