Koroška gospodarska zbornica

Informiranje in izobraževanje


Informiranje

Članom Koroške gospodarske zbornice redno posredujemo informacije z aktualnih področij poslovanja - od zakonodaje, mednarodnega poslovanja, razpisov za evropska sredstva do napovedi dogodkov na nacionalni in regionalni ravni. 


Izobraževanje 

Pri oblikovanju izobraževalnih aktivnosti izhajamo iz specifične strukture naše baze članov in njihovih potreb, ob tem pa upoštevamo tudi aktualne spremembe in novosti na vseh področjih poslovanja gospodarskih subjektov. 
Organiziramo enodnevne izobraževalne delavnice in seminarje, z aktualnimi vsebinami.

Za izobraževanja je potrebno plačati kotizacijo, ki pa je za člane zbornice nižja, kot za nečlane.

Da bi v kar največji meri zadovoljili vaša pričakovanja, vas vabimo, da predlagate vsebine izobraževanj in drugih dogodkov, ki bi vas utegnili zanimati in tako pomagate sooblikovati program nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj. 

Predloge pošljite na elektronski naslov koroska.gz@gzs.si