Informacije in pomoč

Pridobitev nepovratnih sredstev za mala podjetja


Nepovratna sredstva za podjetja

Kohezijska politika Slovenije:

1. Strukturni skladi

  • - Evropski sklad za regionalni razvoj
  • - Evropski socialni sklad (za razvoj človeških virov)
  • - Kohezijski sklad (infrastruktura)

2. Komunitarni programi (programi skupnosti)

  • 7. okvirni program za raziskave in razvoj
  • CIP – okvirni program za konkurenčnost in inovativnost
  • Eureka
  • Leonardo da Vinci
  • drugi komunitarni programi

Strokovnjakinja: Maša Repež, Center za konkurenčnost GZS 
e-pošta:
info@gzs.si
Ure podajanja informacij in nasvetov: sreda, 9:00-10:00
Tel.: 01/5898 000  


Avtor: Infopika