Informacije in pomoč

Opravljanje dejavnosti prevoza blaga in potnikov v domačem in mednarodnem prometu


Strokovno področje obsega informacije o:
- obveznosti pridobitve licence, licence Skupnosti ter dovolilnic in CEMT dovolilnic
- pogojih za pridobitev licence, licence Skupnosti ter dovolilnic in CEMT dovolilnic


Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco, z licenco Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 684/92/EGS oz. z dovoljenjem Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta 881/92/EGS.
 
Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.
 
Strokovnjakinja:
Eva Bajec
Združenje za promet in zveze, GZS
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: ponedeljek - petek, 10.00 do 12.00
Tel.: 01/58 98 000 (telefonsko)

Avtor: Infopika