Informacije in pomoč

Prenehanje poslovanja, stečajni postopek


- Stečajni postopek
- Prisilna poravnava
- Likvidacija


Svetovanje z omenjenega področja pokriva stečajne postopke, prisilne poravnave in likvidacije, prijave postopka in vodenje postopka prenehanja podjetja.

Strokovnjak: Marko Djinović
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: četrtek, 09.00-10.00
Tel.: 01 5898 000 (
samo po telefonu)

 
 


Avtor: Infopika