Informacije in pomoč

Računovodstvo in knjigovodstvoČETRTEK


Vsebina:
- vodenje poslovnih knjig
- sestavljanje poslovnih izkazov
- knjiženje poslovnih dogodkov
- kaj pomenijo posamezne postavke izkaza poslovnega izida

- bilance stanja
- povezava med obema izkazoma


Strokovno področje zajema vodenje poslovnih knjig za mala in srednja podjetja, knjiženje poslovnih dogodkov, sestavljanje računovodskih izkazov, slovenske računovodske standarde in kontni okvir. Podjetnikom želimo predstaviti, zakaj so informacije, ki jih dobijo iz računovodskih podatkov, pomembne in kako jih brati ter tudi razumeti.


Strokovnjakinja: Petra Kožman

Ure podajanja informacij in nasvetov: četrtek, 11.00-13.00
Tel.: 01/5898 000 (telefonsko)

 

 

 

 


Avtor: Infopika