Informacije in pomoč

Euro, mednarodne napovedi za strategije podjetij, mednarodne inštitucije, skrbništvo bank


  • Evro/euro: Svetovanje, pojasnila in informacije v zvezi z evrom za podjetja v Sloveniji (obdobje po uvedbi nove valute)

  • Euro: Advising - Information for companies & institutions in the countries in preparing euro as a national currency - period before euro adoption, preparation for business sector (Svetovanje in informacije v zvezi z evrom za podjetja in inštitucije v državah, ki se šele pripravljajo na uvedbo eura)

  • Internacionalizacija - mednarodno okolje: Svetovanje za slovenska podjetja o zunanjem okolju - na kakšne trende in makroekonomske predpostavke naj računa slovensko podjetje glede svetovnega in evropskega okolja za naslednja leta, pri svojih poslovnih in strateških odločitvah

  • katere glavne makro ekonomske kazalce in kako je smiselno uporabiti za strateške in poslovne odločitve podjetij in oceno primerjalnih prednosti (gospodarska rast, cene, tečaji, kupna moč, trg in stroški dela, potrošnja, …)

  • Napovedi za splošna tržna gibanja in povpraševanje na evropskih (zlasti EU) ter svetovnih trgih - ocena pričakovanih vplivov na splošna gibanja na trgu in na podjetja (cena nafte, surovin, tečaj evro/dolar, drugi riziki)

Strokovno področje zajema izbor makroekonomskih informacij in svetovanja za podjetja - članice GZS, ki potrebujejo tudi umestitev v širše gospodarsko okolje, z informacijami o splošnih gibanjih in predvidevanjih na mednarodnih trgih, vključno s kompetentnimi napovedmi.

Reference strokovnjakinje, ki vam svetuje, so dolgoletne izkušnje v analizi in napovedovanju konjunkture, domače, evropske in svetovne, vodenje GZS SKEP, vodenje Projekta evro za podjetja, članstvo in sodelovanje v mednarodnih ekspertskih skupinah in organizacijah, sodelovanje z IMF, ECFIN, članstvo v evropski mreži Euro Team, itd. V pripravah na evro v Sloveniji za podjetja (vodenje projekta na GZS) si je pridobila dragocene izkušnje tudi za kakovostno pomoč podjetjem in institucijam v drugih državah, ki bodo uvedle euro v naslednjih letih. Kot sodelavka GZS je zadolžena tudi za skrbništvo bank - članic GZS.

Strokovnjakinja:
Nina Prešern, univ.dipl.ekon., konzultant, ASEP STORITVE, SP
Kontakt: info@gzs.si
Tel.: 01/5898 168
Ure podajanja informacij in nasvetov: torek, 11.00-13.00, telefonsko in osebno (potrebna predhodna najava)


Avtor: Infopika