Informacije in pomoč

Slovensko poslovno okolje - Finančni kazalniki


Finančni kazalniki GZS


Na Gospodarski zbornici Slovenije s projektom KAPOS GZS – Kazalniki poslovanja že vrsto let spremljamo finančni vidik poslovanja slovenskega gospodarstva, izkazan v bilančnih izkazih, ki jih gospodarske družbe in samostojni podjetniki letno oddajo AJPES - Agenciji za javnopravne storitve. Vsako leto opravimo dodatno obdelavo finančnih podatkov po lastni metodologiji GZS in po meri posameznih zbornic in združenj.

Na teh osnovah je možna kvalitetna in uporabna  analitika v obliki izbora najpomembnejših izračunanih kazalcev in kazalnikov na:

  • agregatni ravni, 
  • po področjih in podpodročjih dejavnostih SKD, 
  • po regijah, 
  • po organizacijski obliki,
  • po velikosti, 
  • za raven vseh družb skupaj, itd.

 

Ne prezrite tudi:

  • Izračun dodane vrednosti za gospodarske družbe,
  • Pregled in analiza poslovanja slovenskega gospodarstva po dejavnostih,
  • Pregled in analiza poslovanja slovenskega gospodarstva po regijah,
  • Rezultate poslovanja gospodarskih družb.

 

Dodatne informacije:
Analitika GZS
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01/5898 105,  5898 170, 5898 000
Faks: 01/5898 100
E-naslov: info@gzs.sianalitika@gzs.si

 

Več na spletnem portalu Analitika GZS >>>


Avtor: InfoCenter GZS