Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Iz dogodka: Ravi Chaudhry

Ravi Chaudhry je strateški svetovalec mednarodnim podjetjem, poslovnim združenjem in vladam na področju trajnostnega napredka in konkurenčnosti. Je predsednik družbe CeNext Consulting and Investment, India, ki je v svoji karieri opravljal tudi vodilne funkcije v različnih delih indijske korporacije Tata. Je tudi avtor knjige Quest for Exceptional Leadership: Mirage to Reality.

Arhiv: Iz dogodka: 100 % recept za vaš najboljši nastop

Še en seminarski trojček je za nami. Naslednjega pripravljamo za konec avgusta.

Arhiv: IMPLEMENTING STRATEGY MORE EFFECTIVELY – Za uspešno uresničevanje strategije

Za doseganje želenih strateških rezultatov v posamezni organizaciji je zelo pomemben nadzor oz. spremljanje izvajanje strategije. Prav tako je pomembna tudi uskladitev kratkoročnih in srednjeročnih ciljev ključnih kadrov in ključnih skupin zaposlenih znotraj organizacije ter vrednotenje preteklega dela. Bistvo izvajanja sprememb je dobro pripravljen strateški načrt, saj omogoča vodjem, da v bližnji prihodnosti prevzamejo strateško vodilno vlogo organizacije.

Arhiv: Ponovitev: 3.6.: Kdor čaka, dočaka: kako ste v vašem podjetju pripravljeni na črpanje sredstev kohezijske politike 2014-2020?

Cilj seminarja: Na dogodku bomo predstavili nove priložnosti za financiranje projektov iz sredstev Strukturnih skladov v novi finančni perspektivi 2014-2020. S potrditvijo Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v decembru 2014 je bil namreč storjen pomemben korak naprej v smeri začetka črpanja evropskih sredstev v Sloveniji v tem obdobju, kjer je v okviru evropske kohezijske politike naši državi namenjeno 3,2 milijarde evrov (skupaj s kmetijsko in ribiško politiko pa 4,1 milijarde evrov).

Arhiv: Vabilo sponzorjem

Arhiv: Dnevi Slovenskih železnic

Vabljeni na ogled razstave fotografij Miška Kranjca: Proge, pogledi, pokrajina, do 30. junija v preddverje GZS.

Arhiv: Novo: oglaševanje na zaslonih

Arhiv: 6. Ergonomski posvet

V še neizkoriščeni tržni niši »hendikepirani, starostniki«, lahko z znanjem in povezavami naredimo velik preboj prav v slovenski lesni, kovinarski in tekstilni industriji, saj je polje izdelkov ogromno in cene, ki jih lahko dosežemo, več kot zanimive. Vabljeni!