Izobraževanje GZS

Novice


Arhiv: Promocija zdravja na delovnem mestu - Strokovni posvet ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 26. in 27. 11. 2015 organiziral strokovni posvet "Promocija zdravja na delovnem mestu – učinkovita orodja in dobre prakse". Na multimedijskem portalu Zrno zdravja si lahko ogledate vsa predavanja in predstavitve projektov.

Arhiv: Čas je za rast in poslovni razvoj

Zaupajte svoje načrte UniCredit Bank, da bomo skupaj raziskali možnosti za njihovo uresničitev s kratkoročnimi ali dolgoročnimi krediti, s strukturiranimi oblikami financiranja za kompleksne finančne projekte, z lizing financiranjem opreme ali osnovnih sredstev ali s pomočjo sredstev evropskih strukturnih skladov. Pri širjenju poslovanja vam pridemo nasproti s fleksibilnimi rešitvami, prilagojenimi vašim potrebam, ter vam v času nizkih obrestnih mer ponujamo fiksne obrestne mere za lažje načrtovanje vaših kreditnih obveznosti in obvladovanje rizika potencialnega dviga obrestnih mer v prihodnosti.

Arhiv: 13. 11. 2015: Intuicija v poslovnem svetu

Seminarski trojček iz cikla Kreativnost in vodenje je namenjen vodjem in posameznikom na vseh ravneh, ki ste pripravljeni in željni spreminjati sebe in svojo okolico v družbo z višjo dodano vrednostjo. Tudi s pomočjo intuicije!

Arhiv: 24. 11. 2015: Nevromarketing - ustvarite novo konkurenčno prednost

Na aktualnem izobraževalnem dogodku te jeseni s področja marketinga in prodaje, boste izvedeli vse o tem, kako z učinkovitim marketingom vplivamo na odločanje kupcev in percepiranje potrošnje, kateri so najbolj sodobni prijemi in kako izkoristiti vzorce, ki so za človeštvo značilni že tisočletja, da ljudje vedno bolj počnemo to, kar od nas pričakuje marketing. Osvojili boste znanja in tehnike, ki vam bodo omogočale vpliv na psihologijo in obnašanje vaših kupcev, tako za B2C, kot tudi za B2B segment.

Arhiv: Osnove DDV, ki jih moramo poznati pred sklenitvijo vsakega posla

Izkušnje kažejo, da je veliko dogovorov neustreznih oziroma poslovno škodljivih. Da bi se število takih primerov zmanjšalo, je Zveza RFR pripravila posebno posvetovanje za direktorje, tržnike, pogajalce, fakturiste in druge. Vsi ti vplivajo na nastanek poslovnih listin, ki vključujejo DDV.

Arhiv: Izobraževalni seminar ZDNP, 02.10.2015

Seminar bo razdeljen na 3 aktualna predavanja in sicer bo vsako predavanje sestavljeno iz predavanja o aktualni problematiki s pregledom zakonskih podlag in prakse ter predstavitvijo ključnih rešitev s poudarkom na spremembah ter razvoju poslovne in zakonske prakse in težavah udeležencev. Praktični del seminar bo namenjen predstavitvi aktualne problematike v zvezi z obdavčitvami s področja nepremičnin, predstavitev zemljiškega katastra, katastra stavb, geodetske evidence... ter iskanje odgovorov na aktualna vprašanja. V drugem delu pa bomo skozi izmenjavo mnenj in izkušenj udeležencev in predavateljev odgovorili na pomembna vprašanja in skušali najti rešitve za zaplete, ki se pojavljajo v praksi. Izobraževalni seminar je namenjen direktorjem, prokuristom, drugim vodstvenim delavcem nepremičninskih družb, nepremičninskim posrednikom, samostojnim podjetnikom, ki opravljate dejavnost posredovanja v prometu z nepremičninami, ekonomistom ter vsem, ki se posredno ali neposredno ukvarjate s to problematiko in bi želeli nadgraditi svoje znanje in izkušnje.

Arhiv: 6. 10. 2015: Kako dobiti naročila v projektih EBRD?

EBRD vsako leto razpiše več milijard EUR javnih naročil. Zakaj ne bi bili med dobavitelji blaga in storitev tudi vi? V Slovenijo prihaja strokovnjak za javna naročila iz Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD)!

Arhiv: sept. 2015 - feb. 2016: 12 DEJAVNIKOV INOVIRANJA

Kako lahko organizacija živi in diha z inovacijskim načinom dela, da lahko v celoti uresniči svoje ustvarjalne potenciale? Izobraževanje 12 dejavnikov inoviranja bo v 20-ih srečanjih vodjem pomagala razumeti, zakaj je razvijanje inovacijskih postopkov v podjetju večplastna zadeva, in kako jo lahko vsakdo dejavno in uspešno doseže.

Arhiv: Kongres javnega naročanja

Uradni list RS vas vabi na 4. strokovno srečanje naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki bo letos 22. in 23. septembra 2015, v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. Članom GZS nudijo 5–odstotni popust za prijave do 8. 9. 2015.

Arhiv: Zdravi na kvadrat v Hiši športa za podjetja iz predelovalne industrije

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve novega projekta promocije zdravja na delovnem mestu Zdravi na kvadrat oz. programa MigiVEČ, ki spodbuja zaposlene k redni telesni dejavnosti med in po delovnem času.