Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjeva nagrada


Podelitev nagarde : 29.11.2005, Linhartova dvorana Cankarjevega doma


 

Na podlagi Pravilnika nagrado podeljuje Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije - GZS kot priznanje za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za dosežene uspehe v založništvu in knjigotrštvu ter priznanje za delo na področju razvijanja bralne kulture v Sloveniji ter med Slovenci izven meja domovine.

Kandidacijski postopek za Schwentnerjevo nagrado se začne z javno objavo natečaja predvidoma 15. septembra v enem od javnih glasil ali s pozivom založnikom in knjigotržcem.

Predlog za nagrado lahko poda fizična ali pravna oseba. Predlog mora biti pisno obrazložen ter utemeljen. Predlog za nagrado se pošlje na sedež združenja, Dimičeva 13, Ljubljana najkasneje do 31. oktobra vsako leto.

Žirijo sestavljajo:
predsednik dr. Martin Žnideršič, člani Andreja Mlinar, dr Miha Kovač, Niko Grafenauer  in Mitja Zupančič.

Dosedanji nagrajenci in utemeljitve žirije:


Avtor: Irena Brglez