Združenje kemijske industrije

Projekt WE-EEN


GZS je v letu 2012 začel izvajati projekt WE-EEN (Wizard of the Environment – The Enterprise Europe Network; slovensko: Okoljski čarovnik – Evropska podjetniška mreža). GZS-Združenje kemijske industrije (GZS-ZKI) je bil eden od treh projektnih partnerjev na GZS. Združenje je projekt pridobilo v skladu s sklepom njegove Sekcije za plastiko in gumo (SPG) in sicer zaradi problematike upravljanje z odpadki iz plastičnih mas, ki je eno od prednostnih področij za delo v okviru SPG.

Poglavitni cilj projekta, ki je spodbujal sodelovanje med malimi in srednje velikimi proizvodnimi podjetji ter ponudniki okoljskih storitev, je bila pomoč proizvodnim podjetjem pri okoljskih vprašanjih. Sodelujočim proizvodnim podjetjem je med drugim na razpolago enodnevni obisk enega od svetovalnih podjetij iz zaključenega seznama, ki ga je projekt v celoti finančno pokril (ni stroškov za podjetje).

Tema svetovanja je bila odvisna od želja podjetja in od sodelujočih svetovalcev. Slednjih je bilo 9, njihova ponudba okoljskih storitev zajema od svetovanja glede okoljske zakonodaje, preko energetskih nasvetov in pregledov, do svetovanja glede različnih sistemov kakovosti ipd. Podjetja so se lahko po obisku POS-a odločila za nadaljnje sodelovanje z njim, kar je bil tudi eden od pomembnejših ciljev projekta, torej povezovanje podjetij in POS-ev.

Cilji obiska v podjetju so bili:

  • da podjetje s pomočjo usposobljenega svetovalca prevetri izbrane pereče oziroma zanimive vsebine ter obstoječe prakse v podjetju,
  • da se identificirajo morebitne pomanjkljivosti oziroma priložnosti,
  • da se že takoj predlagajo določeni koristni ukrepi za izboljšanje stanja oziroma izkoriščenje priložnosti/potenciala podjetja na obravnavanem področju).

Zaradi navedenega je bilo pomembno, da je podjetje dobro pretehtalo izbiro svetovalca, se na njegov obisk dobro pripravilo in tako razpoložljivi čas, tudi s svojo aktivno vlogo, maksimalno izkoristilo.

Ponudniki okoljskih storitev (POS), vključeni v projekt:

>>> Nekaj dosedanjih izkušenj POS-ev iz obiskov v podjetih

>>> Dogodki v okviru projekta

>>> Izjave nekaterih sodelujočih podjetij in POS-ev o projektu

 

V projektu WE-EEN sta poleg GZS-ZKI sodelovali še dve enoti GZS: Zbornica elektronske in elektroindustrije, ki pokriva zbiranje in predelavo elektronske opreme, ter Služba za varstvo okolja, ki pokriva splošne okoljske teme. Projekt je sofinancirala Evropska komisija iz Programa za konkurenčnost in inovativnost, koordiniralo pa ga je 11 partnerjev Evropske podjetniške mreže (EEN), med njimi je tudi GZS. V partnerstvo so bile vključene zbornice, združenja in inštituti, predvsem iz vzhodne Evrope (Italija, Romunija, Grčija, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Nemčija).

Več informacij o projektu: