OZ Koroška

Članarina GZS Območne zbornice Koroška za leto 2018


ČLANARINA GZS OBMOČNE ZBORNICE KOROŠKA
ZA LETO 2018

  • Upravni odbor GZS Območne zbornice Koroška predlaga, da ostane članarina za Območno zbornico Koroška za leto 2018 enaka, kot je bila v letu 2017.  
  • Članarina je določena na osnovi razvrstitve v dvanajst obračunskih razredov, ki temeljijo na številu zaposlenih.

     
Razred  Število zaposlenih letna članarina v €  Mesečna članarina v € 
 1  od 1  90,00  7,50
 2  od 2 do 4  120,00  10,00
 3  od 5 do 10  180,00  15,00
 4  od 11 do 20  250,00  20,83
 5  od 21 do 30  300,00  25,00
 6  od 31 do 50  600,00  50,00
 7  od 51 do 80  750,00  62,50
 8  od 81 do 140  1.000,00  83,33
 9  od 141 do 200  1.400,00  116,67
 10  od 201 do 300  1.800,00  150,00
 11  od 301 do 500  2.500,00  208,33
 12  nad 500  6.000,00  500,00

Za več informacij glede članarine poglejte na ČLANSKI CENTER GZS!