Koroška gospodarska zbornica

Članarina GZS Koroške gospodarske zbornice za leto 2021


ČLANARINA GZS KOROŠKE GOSPODARSKE ZBORNICE 
ZA LETO 2021

  • Upravni odbor GZS Koroške gospodarske zbornice predlaga, da ostane članarina za Koroško gospodarsko zbornico za leto 2021 enaka, kot je bila v letu 2020.  
  • Članarina je določena na osnovi razvrstitve v dvanajst obračunskih razredov, ki temeljijo na številu zaposlenih.

     
Razred  Število zaposlenih letna članarina v €  Mesečna članarina v € 
 1  od 1  90,00  7,50
 2  od 2 do 4  120,00  10,00
 3  od 5 do 10  180,00  15,00
 4  od 11 do 20  250,00  20,83
 5  od 21 do 30  300,00  25,00
 6  od 31 do 50  600,00  50,00
 7  od 51 do 80  750,00  62,50
 8  od 81 do 140  1.000,00  83,33
 9  od 141 do 200  1.400,00  116,67
 10  od 201 do 300  1.800,00  150,00
 11  od 301 do 500  2.500,00  208,33
 12  nad 500  6.000,00  500,00

Za več informacij glede članarine poglejte na ČLANSKI CENTER GZS!