Koroška gospodarska zbornica

Informacija o poslovanju koroških gospodarskih družb v letu 2003


Informacija AJPES-a, junij 2004


V informaciji je zajeto poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov s področja 12 koroških občin in sicer:

 • Črne na Koroškem
 • Dravograda
 • Mežice
 • Mislinje
 • Mute
 • Podvelke
 • Prevalj
 • Radelj ob Dravi
 • Raven na Koroškem
 • Ribnice na Pohorju
 • Slovenj Gradca
 • Vuzenice  

Avtor: Vlado Šuster
Pripeti dokumenti

Blagovna menjava koroškega gospodarstva v letu 2003


Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo ECL Enotne carinske listine niso več vir za pridobivanje podatkov o blagovni menjavi s tujino, zato so podatki za leto 2003 dejansko zadnji, ki jih spremljamo na do sedaj veljaven način.
Slovenija kot celota lani v menjavi s tujino ni izpolnila vseh pričakovanj, saj se je ob hitrejši rasti uvoza blagovni primanjkljaj ponovno povečal. Koroška je le malenkostno znižala svoj delež v izvozu kot tudi uvozu in ob tem ohranila po izvozu pozicijo šeste med 13 regijami v državi in četrte po doseženem saldu. Pokritost uvoza z izvozom v višini 159,1% je med najvišjimi v Sloveniji.

Blagovna menjava    Slovenija      Indeks rasti       Koroška         Indeks rasti     Delež v %

Izvoz v tisoč EUR     11.284.845           102,9             696.361             99,7                  6,2
Uvoz v tisoč EUR      12.236.657           105,7             437.764           100,9                  3,6
Saldo v tisoč EUR     -  951.812            155,5          + 258.597             97,7V letu 2003 so koroška podjetja in podjetniki poslovali na trgih več kot stotih držav, v poslovanju pa je  sodelovalo 338 izvoznikov in 448 uvoznikov, skupno 50 več kot v predhodnem letu. Prvi trije izvozniki so realizirali preko 62% regijskega izvoza, prvih pet pa več kot 70%.

Blagovna menjava po občinah kaže, da se je delež mestne občine Slovenj Gradec še povečal in predstavlja že  62% regijskega izvoza, svoj delež pa je lani najbolj povečala občina Muta, predvsem zaradi družbe Armature Muta. 

Na listi 50. največjih slovenskih izvoznikov imamo prvič štiri podjetja in sicer:

 • 5. mesto: Prevent Slovenj Gradec
 • 23. mesto: Johnson Controls NTU Slovenj Gradec
 • 28. mesto: SŽ Metal Ravne na Koroškem
 • 48. mesto: TAB Mežica.

V pogojih nižje konjunkture se je tudi Koroška soočila z nižjim uvoznim povpraševanjem v državah Evropske unije, še vedno pa na teh trgih realiziramo 65% celotnega izvoza. Nemško tržišče ostaja najpomembnejše. V zadnjih dveh letih se je izvoz na Slovaško povečal za 4 krat, zato se je prvič zgodilo, da Avstrija ni več druga na listi največjih uvoznikov koroškega blaga,  čeprav se je lani izvoz v Avstrijo povečal za 14%. Z državami na ozemlju nekdanje Jugoslavije ima Koroška še naprej presežek, ki se le minimalno znižuje, najbolj neuravnotežena pa je menjava z Avstrijo, kjer je vrednost uvoza glede na vrednost izvoza podvojena.


Avtor: Tatjana Kupnik